Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Niklas Aasen Eliasson (2021ELIA01) nemesizes 224533 people in the world:WCA ID Name
 • 1982BORS01: Jozsef Borsos
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (136921)
 • See who I nemesize (2794)
1982BORS01 Jozsef Borsos
View Jozsef Borsos's WCA profile
Compare Jozsef Borsos with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982BRIN01: Roland Brinkmann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (139096)
 • See who I nemesize (2777)
1982BRIN01 Roland Brinkmann
View Roland Brinkmann's WCA profile
Compare Roland Brinkmann with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982CHIL01: Julian Chilvers
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (119115)
 • See who I nemesize (2907)
1982CHIL01 Julian Chilvers
View Julian Chilvers's WCA profile
Compare Julian Chilvers with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982FRID01: Jessica Fridrich
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (62008)
 • See who I nemesize (54711)
1982FRID01 Jessica Fridrich
View Jessica Fridrich's WCA profile
Compare Jessica Fridrich with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982GALR01: Manuel Galrinho
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (161224)
 • See who I nemesize (2544)
1982GALR01 Manuel Galrinho
View Manuel Galrinho's WCA profile
Compare Manuel Galrinho with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982JEAN01: Jerome Jean-Charles
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (114779)
 • See who I nemesize (2931)
1982JEAN01 Jerome Jean-Charles
View Jerome Jean-Charles's WCA profile
Compare Jerome Jean-Charles with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982LABA01: Zoltán Lábas
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (112001)
 • See who I nemesize (2945)
1982LABA01 Zoltán Lábas
View Zoltán Lábas's WCA profile
Compare Zoltán Lábas with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982LAET01: Luc Van Laethem
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (135794)
 • See who I nemesize (2806)
1982LAET01 Luc Van Laethem
View Luc Van Laethem's WCA profile
Compare Luc Van Laethem with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982PETR01: Lars Petrus
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (1335)
 • See who I nemesize (56351)
1982PETR01 Lars Petrus
View Lars Petrus's WCA profile
Compare Lars Petrus with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982ROME01: Giuseppe Romeo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (128991)
 • See who I nemesize (2848)
1982ROME01 Giuseppe Romeo
View Giuseppe Romeo's WCA profile
Compare Giuseppe Romeo with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982SAND01: Jari Sandqvist
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (141323)
 • See who I nemesize (2752)
1982SAND01 Jari Sandqvist
View Jari Sandqvist's WCA profile
Compare Jari Sandqvist with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982SEBE01: Piotr Serbeński
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (162341)
 • See who I nemesize (2528)
1982SEBE01 Piotr Serbeński
View Piotr Serbeński's WCA profile
Compare Piotr Serbeński with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982TENE01: Svilen Tenev
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (184852)
 • See who I nemesize (2180)
1982TENE01 Svilen Tenev
View Svilen Tenev's WCA profile
Compare Svilen Tenev with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982THAI01: Minh Thai
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (103666)
 • See who I nemesize (2983)
1982THAI01 Minh Thai
View Minh Thai's WCA profile
Compare Minh Thai with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982TRAJ01: Josef Trajber
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (189759)
 • See who I nemesize (2080)
1982TRAJ01 Josef Trajber
View Josef Trajber's WCA profile
Compare Josef Trajber with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982TRIN01: Duc Trinh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (122331)
 • See who I nemesize (2893)
1982TRIN01 Duc Trinh
View Duc Trinh's WCA profile
Compare Duc Trinh with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982UENO01: Ken'ichi Ueno (上野健一)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (114023)
 • See who I nemesize (2935)
1982UENO01 Ken'ichi Ueno (上野健一)
View Ken'ichi Ueno (上野健一)'s WCA profile
Compare Ken'ichi Ueno (上野健一) with Niklas Aasen Eliasson
 • 1982VALD01: Eduardo Valdivia Chacon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (134588)
 • See who I nemesize (13438)
1982VALD01 Eduardo Valdivia Chacon
View Eduardo Valdivia Chacon's WCA profile
Compare Eduardo Valdivia Chacon with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003AKIM01: Masayuki Akimoto (秋元正行)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (1606)
 • See who I nemesize (88232)
2003AKIM01 Masayuki Akimoto (秋元正行)
View Masayuki Akimoto (秋元正行)'s WCA profile
Compare Masayuki Akimoto (秋元正行) with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ALGA01: Rafael Algarin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (25282)
 • See who I nemesize (19922)
2003ALGA01 Rafael Algarin
View Rafael Algarin's WCA profile
Compare Rafael Algarin with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ALLE01: David Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (40329)
 • See who I nemesize (54117)
2003ALLE01 David Allen
View David Allen's WCA profile
Compare David Allen with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ALLE02: Joe Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (29589)
 • See who I nemesize (54351)
2003ALLE02 Joe Allen
View Joe Allen's WCA profile
Compare Joe Allen with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ATKI01: Michael Atkinson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (27714)
 • See who I nemesize (48579)
2003ATKI01 Michael Atkinson
View Michael Atkinson's WCA profile
Compare Michael Atkinson with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ATTA01: Paul Attar
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (16971)
 • See who I nemesize (17860)
2003ATTA01 Paul Attar
View Paul Attar's WCA profile
Compare Paul Attar with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BABC01: Peter Babcock
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (3861)
 • See who I nemesize (74026)
2003BABC01 Peter Babcock
View Peter Babcock's WCA profile
Compare Peter Babcock with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BADI01: Frédérick Badie
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (5752)
 • See who I nemesize (58714)
2003BADI01 Frédérick Badie
View Frédérick Badie's WCA profile
Compare Frédérick Badie with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BARR01: David Barr
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (1963)
 • See who I nemesize (70510)
2003BARR01 David Barr
View David Barr's WCA profile
Compare David Barr with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BARR02: Joe Barratt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (177707)
 • See who I nemesize (2310)
2003BARR02 Joe Barratt
View Joe Barratt's WCA profile
Compare Joe Barratt with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BELL01: Andy Bellenir
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (74541)
 • See who I nemesize (2113)
2003BELL01 Andy Bellenir
View Andy Bellenir's WCA profile
Compare Andy Bellenir with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BLON01: Michiel van der Blonk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (31056)
 • See who I nemesize (56962)
2003BLON01 Michiel van der Blonk
View Michiel van der Blonk's WCA profile
Compare Michiel van der Blonk with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BLUS01: Iliya Bluskov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (147335)
 • See who I nemesize (2694)
2003BLUS01 Iliya Bluskov
View Iliya Bluskov's WCA profile
Compare Iliya Bluskov with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BOND01: Jess Bonde
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (61103)
 • See who I nemesize (54068)
2003BOND01 Jess Bonde
View Jess Bonde's WCA profile
Compare Jess Bonde with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BOUT01: Jonathan Bouthilet
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (175468)
 • See who I nemesize (2352)
2003BOUT01 Jonathan Bouthilet
View Jonathan Bouthilet's WCA profile
Compare Jonathan Bouthilet with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BRAN01: Kenneth Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (16973)
 • See who I nemesize (47238)
2003BRAN01 Kenneth Brandon
View Kenneth Brandon's WCA profile
Compare Kenneth Brandon with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BRAN02: Kevin Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (172168)
 • See who I nemesize (2405)
2003BRAN02 Kevin Brandon
View Kevin Brandon's WCA profile
Compare Kevin Brandon with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BRAN03: Wes Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (211355)
 • See who I nemesize (1390)
2003BRAN03 Wes Brandon
View Wes Brandon's WCA profile
Compare Wes Brandon with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BURT01: Bob Burton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (322)
 • See who I nemesize (142869)
2003BURT01 Bob Burton
View Bob Burton's WCA profile
Compare Bob Burton with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003BUTL01: Rob Butler
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (19127)
 • See who I nemesize (84)
2003BUTL01 Rob Butler
View Rob Butler's WCA profile
Compare Rob Butler with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003CAMA01: Andy Camann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (34466)
 • See who I nemesize (58540)
2003CAMA01 Andy Camann
View Andy Camann's WCA profile
Compare Andy Camann with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003CEGE01: Nick Cegelka
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (205488)
 • See who I nemesize (1643)
2003CEGE01 Nick Cegelka
View Nick Cegelka's WCA profile
Compare Nick Cegelka with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003DENN01: Ton Dennenbroek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (378)
 • See who I nemesize (151791)
2003DENN01 Ton Dennenbroek
View Ton Dennenbroek's WCA profile
Compare Ton Dennenbroek with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003DUFO01: Corey Duford
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (53730)
 • See who I nemesize (2902)
2003DUFO01 Corey Duford
View Corey Duford's WCA profile
Compare Corey Duford with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003EAST01: Justin Eastman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (13570)
 • See who I nemesize (58435)
2003EAST01 Justin Eastman
View Justin Eastman's WCA profile
Compare Justin Eastman with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003FALM01: Michal Falmyk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (171450)
 • See who I nemesize (23015)
2003FALM01 Michal Falmyk
View Michal Falmyk's WCA profile
Compare Michal Falmyk with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003GOET01: Jeff Goetz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (6369)
 • See who I nemesize (3672)
2003GOET01 Jeff Goetz
View Jeff Goetz's WCA profile
Compare Jeff Goetz with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003GOOD01: Jay Goodell
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (211311)
 • See who I nemesize (1395)
2003GOOD01 Jay Goodell
View Jay Goodell's WCA profile
Compare Jay Goodell with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003GRAN01: Carvo Grant
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (211164)
 • See who I nemesize (3393)
2003GRAN01 Carvo Grant
View Carvo Grant's WCA profile
Compare Carvo Grant with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003HARN01: Cory Harnish
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (168950)
 • See who I nemesize (2447)
2003HARN01 Cory Harnish
View Cory Harnish's WCA profile
Compare Cory Harnish with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003HARR01: Dan Harris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (682)
 • See who I nemesize (116773)
2003HARR01 Dan Harris
View Dan Harris's WCA profile
Compare Dan Harris with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003HAZR01: Shiraz Hazrat
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (53791)
 • See who I nemesize (36225)
2003HAZR01 Shiraz Hazrat
View Shiraz Hazrat's WCA profile
Compare Shiraz Hazrat with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003HELT01: Koen Heltzel
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (3492)
 • See who I nemesize (80303)
2003HELT01 Koen Heltzel
View Koen Heltzel's WCA profile
Compare Koen Heltzel with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003HILD01: Jason Hildebrand
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (160424)
 • See who I nemesize (2553)
2003HILD01 Jason Hildebrand
View Jason Hildebrand's WCA profile
Compare Jason Hildebrand with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003JANS01: Peter Jansen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (7593)
 • See who I nemesize (55956)
2003JANS01 Peter Jansen
View Peter Jansen's WCA profile
Compare Peter Jansen with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003JOHA01: Eric Johanson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (132266)
 • See who I nemesize (2830)
2003JOHA01 Eric Johanson
View Eric Johanson's WCA profile
Compare Eric Johanson with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003JOZW01: Kirt Jozwiak
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (214206)
 • See who I nemesize (1214)
2003JOZW01 Kirt Jozwiak
View Kirt Jozwiak's WCA profile
Compare Kirt Jozwiak with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003KNAP01: Ryan Knapton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (85415)
 • See who I nemesize (49819)
2003KNAP01 Ryan Knapton
View Ryan Knapton's WCA profile
Compare Ryan Knapton with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003KNIG01: Dan Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (4584)
 • See who I nemesize (60921)
2003KNIG01 Dan Knights
View Dan Knights's WCA profile
Compare Dan Knights with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003KNIG02: Elizabeth Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (212256)
 • See who I nemesize (1343)
2003KNIG02 Elizabeth Knights
View Elizabeth Knights's WCA profile
Compare Elizabeth Knights with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003KONI01: Katsuyuki Konishi (小西克幸)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (3475)
 • See who I nemesize (90327)
2003KONI01 Katsuyuki Konishi (小西克幸)
View Katsuyuki Konishi (小西克幸)'s WCA profile
Compare Katsuyuki Konishi (小西克幸) with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LARS01: Anders Larsson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (2440)
 • See who I nemesize (81353)
2003LARS01 Anders Larsson
View Anders Larsson's WCA profile
Compare Anders Larsson with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LEBL01: Benjamin LeBlond
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (199652)
 • See who I nemesize (1842)
2003LEBL01 Benjamin LeBlond
View Benjamin LeBlond's WCA profile
Compare Benjamin LeBlond with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LEEJ01: Jasmine Lee
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (6071)
 • See who I nemesize (103684)
2003LEEJ01 Jasmine Lee
View Jasmine Lee's WCA profile
Compare Jasmine Lee with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LICH01: Marty Licht
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (193708)
 • See who I nemesize (1998)
2003LICH01 Marty Licht
View Marty Licht's WCA profile
Compare Marty Licht with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LIDO01: Doug Li
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (778)
 • See who I nemesize (138946)
2003LIDO01 Doug Li
View Doug Li's WCA profile
Compare Doug Li with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LITT01: Heath Litton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (52670)
 • See who I nemesize (2808)
2003LITT01 Heath Litton
View Heath Litton's WCA profile
Compare Heath Litton with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003LONG01: Mark Longridge
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (113428)
 • See who I nemesize (2936)
2003LONG01 Mark Longridge
View Mark Longridge's WCA profile
Compare Mark Longridge with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MART01: Frédéric Martineau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (200565)
 • See who I nemesize (1811)
2003MART01 Frédéric Martineau
View Frédéric Martineau's WCA profile
Compare Frédéric Martineau with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MEAN01: Gene Means
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (65369)
 • See who I nemesize (53567)
2003MEAN01 Gene Means
View Gene Means's WCA profile
Compare Gene Means with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MITT01: Jim Mittan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (21327)
 • See who I nemesize (2686)
2003MITT01 Jim Mittan
View Jim Mittan's WCA profile
Compare Jim Mittan with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MORG01: Brent Morgan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (5555)
 • See who I nemesize (59559)
2003MORG01 Brent Morgan
View Brent Morgan's WCA profile
Compare Brent Morgan with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MORR01: Frank Morris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (1390)
 • See who I nemesize (103707)
2003MORR01 Frank Morris
View Frank Morris's WCA profile
Compare Frank Morris with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003MORR02: Jon Morris
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (13810)
 • See who I nemesize (60425)
2003MORR02 Jon Morris
View Jon Morris's WCA profile
Compare Jon Morris with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003PAPI01: Suzanne Papin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (193527)
 • See who I nemesize (2001)
2003PAPI01 Suzanne Papin
View Suzanne Papin's WCA profile
Compare Suzanne Papin with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003PATT01: Richard Patterson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (2215)
 • See who I nemesize (102744)
2003PATT01 Richard Patterson
View Richard Patterson's WCA profile
Compare Richard Patterson with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003PETE01: Bob Peters
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (117307)
 • See who I nemesize (2917)
2003PETE01 Bob Peters
View Bob Peters's WCA profile
Compare Bob Peters with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003POUR01: Yasmara Pourrier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (221223)
 • See who I nemesize (127)
2003POUR01 Yasmara Pourrier
View Yasmara Pourrier's WCA profile
Compare Yasmara Pourrier with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003POWE01: Michael Powers
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (18017)
 • See who I nemesize (1546)
2003POWE01 Michael Powers
View Michael Powers's WCA profile
Compare Michael Powers with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003RAST01: Iman Rastegari
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (170722)
 • See who I nemesize (2423)
2003RAST01 Iman Rastegari
View Iman Rastegari's WCA profile
Compare Iman Rastegari with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003RUET01: Jake Rueth
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (4437)
 • See who I nemesize (84380)
2003RUET01 Jake Rueth
View Jake Rueth's WCA profile
Compare Jake Rueth with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SAUE01: Keith Sauer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (39117)
 • See who I nemesize (49303)
2003SAUE01 Keith Sauer
View Keith Sauer's WCA profile
Compare Keith Sauer with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SAVO01: Andy Savoy
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (192982)
 • See who I nemesize (2010)
2003SAVO01 Andy Savoy
View Andy Savoy's WCA profile
Compare Andy Savoy with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SCHE01: Jaap Scherphuis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (8606)
 • See who I nemesize (40899)
2003SCHE01 Jaap Scherphuis
View Jaap Scherphuis's WCA profile
Compare Jaap Scherphuis with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SLAT01: Adam Slate
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (143352)
 • See who I nemesize (2737)
2003SLAT01 Adam Slate
View Adam Slate's WCA profile
Compare Adam Slate with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003STAU01: Guido Staub
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (215286)
 • See who I nemesize (1135)
2003STAU01 Guido Staub
View Guido Staub's WCA profile
Compare Guido Staub with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SWAN01: Kevin Swan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (206388)
 • See who I nemesize (1608)
2003SWAN01 Kevin Swan
View Kevin Swan's WCA profile
Compare Kevin Swan with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SWAR01: Dave Swart
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (20052)
 • See who I nemesize (53)
2003SWAR01 Dave Swart
View Dave Swart's WCA profile
Compare Dave Swart with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003SWAR02: Michael Swart
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (19897)
 • See who I nemesize (2559)
2003SWAR02 Michael Swart
View Michael Swart's WCA profile
Compare Michael Swart with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003TEMP01: Thomas Templier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (48726)
 • See who I nemesize (56826)
2003TEMP01 Thomas Templier
View Thomas Templier's WCA profile
Compare Thomas Templier with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003THOM01: Sandy Thompson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (213910)
 • See who I nemesize (1238)
2003THOM01 Sandy Thompson
View Sandy Thompson's WCA profile
Compare Sandy Thompson with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003TING01: Matthew Tingle
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (217576)
 • See who I nemesize (889)
2003TING01 Matthew Tingle
View Matthew Tingle's WCA profile
Compare Matthew Tingle with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003TREG01: Betty Tregay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (10326)
 • See who I nemesize (17389)
2003TREG01 Betty Tregay
View Betty Tregay's WCA profile
Compare Betty Tregay with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003TREG02: Grant Tregay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (2071)
 • See who I nemesize (113065)
2003TREG02 Grant Tregay
View Grant Tregay's WCA profile
Compare Grant Tregay with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003VOMB01: Dror Vomberg
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (468)
 • See who I nemesize (48566)
2003VOMB01 Dror Vomberg
View Dror Vomberg's WCA profile
Compare Dror Vomberg with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003WEBL01: Cameron Webley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (131920)
 • See who I nemesize (2831)
2003WEBL01 Cameron Webley
View Cameron Webley's WCA profile
Compare Cameron Webley with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003WESL01: David Wesley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (14470)
 • See who I nemesize (57718)
2003WESL01 David Wesley
View David Wesley's WCA profile
Compare David Wesley with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003WESS01: Rune Wesström
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (144748)
 • See who I nemesize (32834)
2003WESS01 Rune Wesström
View Rune Wesström's WCA profile
Compare Rune Wesström with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003WINO01: Ian Winokur
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (480)
 • See who I nemesize (83741)
2003WINO01 Ian Winokur
View Ian Winokur's WCA profile
Compare Ian Winokur with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003WINT01: Lucas Winter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (206396)
 • See who I nemesize (1607)
2003WINT01 Lucas Winter
View Lucas Winter's WCA profile
Compare Lucas Winter with Niklas Aasen Eliasson
 • 2003ZBOR01: Wiktoria Zborowska
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (65001)
 • See who I nemesize (1819)
2003ZBOR01 Wiktoria Zborowska
View Wiktoria Zborowska's WCA profile
Compare Wiktoria Zborowska with Niklas Aasen Eliasson
 • 2004ALLA01: Kyle Allaire
 • View WCA profile
 • Head to head with 2021ELIA01
 • See my nemeses (3899)
 • See who I nemesize (91359)
2004ALLA01 Kyle Allaire
View Kyle Allaire's WCA profile
Compare Kyle Allaire with Niklas Aasen Eliasson
Only showing first 100 people...


Based on data export from 20th May 2024
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com
Rubik's cubes puzzles rubiks cubes worldcubeassociation twisty puzzles puzzle. pyraminx megaminx square one skeb rubik's clock