Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Aren Gates (2004GATE01) nemesizes 1123 people in the world:WCA ID Name
 • 2003POUR01: Yasmara Pourrier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225529)
 • See who I nemesize (129)
2003POUR01 Yasmara Pourrier
View Yasmara Pourrier's WCA profile
Compare Yasmara Pourrier with Aren Gates
 • 2003TING01: Matthew Tingle
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221832)
 • See who I nemesize (898)
2003TING01 Matthew Tingle
View Matthew Tingle's WCA profile
Compare Matthew Tingle with Aren Gates
 • 2004BEEK01: Peter van der Beek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222843)
 • See who I nemesize (761)
2004BEEK01 Peter van der Beek
View Peter van der Beek's WCA profile
Compare Peter van der Beek with Aren Gates
 • 2004CHIA01: Michael Chiang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221156)
 • See who I nemesize (975)
2004CHIA01 Michael Chiang
View Michael Chiang's WCA profile
Compare Michael Chiang with Aren Gates
 • 2004DOVA01: Clarisa Doval Ortiz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223951)
 • See who I nemesize (600)
2004DOVA01 Clarisa Doval Ortiz
View Clarisa Doval Ortiz's WCA profile
Compare Clarisa Doval Ortiz with Aren Gates
 • 2004FULT01: Eric Fultz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224790)
 • See who I nemesize (404)
2004FULT01 Eric Fultz
View Eric Fultz's WCA profile
Compare Eric Fultz with Aren Gates
 • 2004GEUS01: Jan de Geus
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224126)
 • See who I nemesize (565)
2004GEUS01 Jan de Geus
View Jan de Geus's WCA profile
Compare Jan de Geus with Aren Gates
 • 2004GIDL01: Viktor Gidlof
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221715)
 • See who I nemesize (909)
2004GIDL01 Viktor Gidlof
View Viktor Gidlof's WCA profile
Compare Viktor Gidlof with Aren Gates
 • 2004HENA01: Brittany Henage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220976)
 • See who I nemesize (994)
2004HENA01 Brittany Henage
View Brittany Henage's WCA profile
Compare Brittany Henage with Aren Gates
 • 2004LAND01: Jason Landry
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221134)
 • See who I nemesize (980)
2004LAND01 Jason Landry
View Jason Landry's WCA profile
Compare Jason Landry with Aren Gates
 • 2004LEEJ01: Jack Lee
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223320)
 • See who I nemesize (690)
2004LEEJ01 Jack Lee
View Jack Lee's WCA profile
Compare Jack Lee with Aren Gates
 • 2004LUIS02: Carlos Luis Gallego Zambrano
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223782)
 • See who I nemesize (625)
2004LUIS02 Carlos Luis Gallego Zambrano
View Carlos Luis Gallego Zambrano's WCA profile
Compare Carlos Luis Gallego Zambrano with Aren Gates
 • 2004MARI01: Isabel María Lucena Guerrero
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222537)
 • See who I nemesize (806)
2004MARI01 Isabel María Lucena Guerrero
View Isabel María Lucena Guerrero's WCA profile
Compare Isabel María Lucena Guerrero with Aren Gates
 • 2004MATI02: Sarah Matics
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223110)
 • See who I nemesize (720)
2004MATI02 Sarah Matics
View Sarah Matics's WCA profile
Compare Sarah Matics with Aren Gates
 • 2004PERE01: Arturo Pérez Gil
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224449)
 • See who I nemesize (495)
2004PERE01 Arturo Pérez Gil
View Arturo Pérez Gil's WCA profile
Compare Arturo Pérez Gil with Aren Gates
 • 2004RAND01: John Randall
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220427)
 • See who I nemesize (1066)
2004RAND01 John Randall
View John Randall's WCA profile
Compare John Randall with Aren Gates
 • 2004ROES01: Remco Roes
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221855)
 • See who I nemesize (893)
2004ROES01 Remco Roes
View Remco Roes's WCA profile
Compare Remco Roes with Aren Gates
 • 2004STEI01: Harrison Stein
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224258)
 • See who I nemesize (539)
2004STEI01 Harrison Stein
View Harrison Stein's WCA profile
Compare Harrison Stein with Aren Gates
 • 2004VAND02: Marc Vandenbergh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224586)
 • See who I nemesize (459)
2004VAND02 Marc Vandenbergh
View Marc Vandenbergh's WCA profile
Compare Marc Vandenbergh with Aren Gates
 • 2004ZHUK01: Kai Zhu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224679)
 • See who I nemesize (435)
2004ZHUK01 Kai Zhu
View Kai Zhu's WCA profile
Compare Kai Zhu with Aren Gates
 • 2004ZYBU01: Aleksandra Żybura
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224625)
 • See who I nemesize (449)
2004ZYBU01 Aleksandra Żybura
View Aleksandra Żybura's WCA profile
Compare Aleksandra Żybura with Aren Gates
 • 2005ASAO01: Toshio Asaoka (浅岡利雄)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225463)
 • See who I nemesize (165)
2005ASAO01 Toshio Asaoka (浅岡利雄)
View Toshio Asaoka (浅岡利雄)'s WCA profile
Compare Toshio Asaoka (浅岡利雄) with Aren Gates
 • 2005ASAT01: Yuji Asato (朝戸雄司)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221892)
 • See who I nemesize (886)
2005ASAT01 Yuji Asato (朝戸雄司)
View Yuji Asato (朝戸雄司)'s WCA profile
Compare Yuji Asato (朝戸雄司) with Aren Gates
 • 2005BAUM02: Natalie Baum
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220149)
 • See who I nemesize (1090)
2005BAUM02 Natalie Baum
View Natalie Baum's WCA profile
Compare Natalie Baum with Aren Gates
 • 2005BEER01: Marco Beer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222836)
 • See who I nemesize (762)
2005BEER01 Marco Beer
View Marco Beer's WCA profile
Compare Marco Beer with Aren Gates
 • 2005CIBU01: Nils Cibula
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220777)
 • See who I nemesize (1027)
2005CIBU01 Nils Cibula
View Nils Cibula's WCA profile
Compare Nils Cibula with Aren Gates
 • 2005DOUG01: Cathy Douglas
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225109)
 • See who I nemesize (310)
2005DOUG01 Cathy Douglas
View Cathy Douglas's WCA profile
Compare Cathy Douglas with Aren Gates
 • 2005ERIC01: Therese Ericsson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222854)
 • See who I nemesize (759)
2005ERIC01 Therese Ericsson
View Therese Ericsson's WCA profile
Compare Therese Ericsson with Aren Gates
 • 2005GORD01: Joyce Gordon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225123)
 • See who I nemesize (306)
2005GORD01 Joyce Gordon
View Joyce Gordon's WCA profile
Compare Joyce Gordon with Aren Gates
 • 2005HAMA01: Kazuo Hamaji (濱地和雄)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225002)
 • See who I nemesize (334)
2005HAMA01 Kazuo Hamaji (濱地和雄)
View Kazuo Hamaji (濱地和雄)'s WCA profile
Compare Kazuo Hamaji (濱地和雄) with Aren Gates
 • 2005HEIJ01: Rinie van der Heijden
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222545)
 • See who I nemesize (805)
2005HEIJ01 Rinie van der Heijden
View Rinie van der Heijden's WCA profile
Compare Rinie van der Heijden with Aren Gates
 • 2005IIDA01: Masakatsu Iida (飯田正勝)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225241)
 • See who I nemesize (270)
2005IIDA01 Masakatsu Iida (飯田正勝)
View Masakatsu Iida (飯田正勝)'s WCA profile
Compare Masakatsu Iida (飯田正勝) with Aren Gates
 • 2005IWAS02: Kyoichiro Iwasaki (岩崎洋一郎)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225184)
 • See who I nemesize (289)
2005IWAS02 Kyoichiro Iwasaki (岩崎洋一郎)
View Kyoichiro Iwasaki (岩崎洋一郎)'s WCA profile
Compare Kyoichiro Iwasaki (岩崎洋一郎) with Aren Gates
 • 2005IZAW01: Shoko Izawa (伊澤尚子)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225428)
 • See who I nemesize (184)
2005IZAW01 Shoko Izawa (伊澤尚子)
View Shoko Izawa (伊澤尚子)'s WCA profile
Compare Shoko Izawa (伊澤尚子) with Aren Gates
 • 2005KUFA02: Kelly Kufa
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220537)
 • See who I nemesize (1057)
2005KUFA02 Kelly Kufa
View Kelly Kufa's WCA profile
Compare Kelly Kufa with Aren Gates
 • 2005KUMG01: Ryoji Kumagai (熊谷凌士)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225204)
 • See who I nemesize (280)
2005KUMG01 Ryoji Kumagai (熊谷凌士)
View Ryoji Kumagai (熊谷凌士)'s WCA profile
Compare Ryoji Kumagai (熊谷凌士) with Aren Gates
 • 2005MASU01: Takayuki Masudani (桝谷隆行)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223853)
 • See who I nemesize (611)
2005MASU01 Takayuki Masudani (桝谷隆行)
View Takayuki Masudani (桝谷隆行)'s WCA profile
Compare Takayuki Masudani (桝谷隆行) with Aren Gates
 • 2005MAZA01: Tamami Mazaki (真崎珠美)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223588)
 • See who I nemesize (652)
2005MAZA01 Tamami Mazaki (真崎珠美)
View Tamami Mazaki (真崎珠美)'s WCA profile
Compare Tamami Mazaki (真崎珠美) with Aren Gates
 • 2005MCCL01: Russell McClellan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220379)
 • See who I nemesize (1075)
2005MCCL01 Russell McClellan
View Russell McClellan's WCA profile
Compare Russell McClellan with Aren Gates
 • 2005MINO02: Paul Minor
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221679)
 • See who I nemesize (915)
2005MINO02 Paul Minor
View Paul Minor's WCA profile
Compare Paul Minor with Aren Gates
 • 2005MITO01: Hiroharu Mito (水戸寛治)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222355)
 • See who I nemesize (829)
2005MITO01 Hiroharu Mito (水戸寛治)
View Hiroharu Mito (水戸寛治)'s WCA profile
Compare Hiroharu Mito (水戸寛治) with Aren Gates
 • 2005MIYA01: Atsushi Miyauchi (宮内敦史)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223367)
 • See who I nemesize (676)
2005MIYA01 Atsushi Miyauchi (宮内敦史)
View Atsushi Miyauchi (宮内敦史)'s WCA profile
Compare Atsushi Miyauchi (宮内敦史) with Aren Gates
 • 2005MIYA02: Jiro Miyazaki (宮崎次郎)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225022)
 • See who I nemesize (327)
2005MIYA02 Jiro Miyazaki (宮崎次郎)
View Jiro Miyazaki (宮崎次郎)'s WCA profile
Compare Jiro Miyazaki (宮崎次郎) with Aren Gates
 • 2005NAGA01: Ryo Nagai (永井涼)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224881)
 • See who I nemesize (380)
2005NAGA01 Ryo Nagai (永井涼)
View Ryo Nagai (永井涼)'s WCA profile
Compare Ryo Nagai (永井涼) with Aren Gates
 • 2005NEKM01: Murtanza Nek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225574)
 • See who I nemesize (102)
2005NEKM01 Murtanza Nek
View Murtanza Nek's WCA profile
Compare Murtanza Nek with Aren Gates
 • 2005OHSE01: Miho Ohse (大瀬美保)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224760)
 • See who I nemesize (414)
2005OHSE01 Miho Ohse (大瀬美保)
View Miho Ohse (大瀬美保)'s WCA profile
Compare Miho Ohse (大瀬美保) with Aren Gates
 • 2005OOTS02: Yoshihiro Ootsu (大津嘉寛)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224040)
 • See who I nemesize (579)
2005OOTS02 Yoshihiro Ootsu (大津嘉寛)
View Yoshihiro Ootsu (大津嘉寛)'s WCA profile
Compare Yoshihiro Ootsu (大津嘉寛) with Aren Gates
 • 2005OTAN01: Naoki Otani (大谷直毅)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221868)
 • See who I nemesize (891)
2005OTAN01 Naoki Otani (大谷直毅)
View Naoki Otani (大谷直毅)'s WCA profile
Compare Naoki Otani (大谷直毅) with Aren Gates
 • 2005SHIR01: Yoshiaki Shiratori (白鳥義明)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224519)
 • See who I nemesize (479)
2005SHIR01 Yoshiaki Shiratori (白鳥義明)
View Yoshiaki Shiratori (白鳥義明)'s WCA profile
Compare Yoshiaki Shiratori (白鳥義明) with Aren Gates
 • 2005SIMO02: Monique Simons
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225378)
 • See who I nemesize (206)
2005SIMO02 Monique Simons
View Monique Simons's WCA profile
Compare Monique Simons with Aren Gates
 • 2005SING01: Pratap Singh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225547)
 • See who I nemesize (118)
2005SING01 Pratap Singh
View Pratap Singh's WCA profile
Compare Pratap Singh with Aren Gates
 • 2005SUZU02: Shinpei Suzuki (鈴木信平)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225606)
 • See who I nemesize (79)
2005SUZU02 Shinpei Suzuki (鈴木信平)
View Shinpei Suzuki (鈴木信平)'s WCA profile
Compare Shinpei Suzuki (鈴木信平) with Aren Gates
 • 2005TAKE01: Satoru Takeichi (竹市覚)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223040)
 • See who I nemesize (732)
2005TAKE01 Satoru Takeichi (竹市覚)
View Satoru Takeichi (竹市覚)'s WCA profile
Compare Satoru Takeichi (竹市覚) with Aren Gates
 • 2005TANA01: Hisakazu Tanaka (田中尚和)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225136)
 • See who I nemesize (303)
2005TANA01 Hisakazu Tanaka (田中尚和)
View Hisakazu Tanaka (田中尚和)'s WCA profile
Compare Hisakazu Tanaka (田中尚和) with Aren Gates
 • 2005TANA02: Shinji Tanaka (田中伸治)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221261)
 • See who I nemesize (960)
2005TANA02 Shinji Tanaka (田中伸治)
View Shinji Tanaka (田中伸治)'s WCA profile
Compare Shinji Tanaka (田中伸治) with Aren Gates
 • 2005THIE01: Sven Thiede
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224074)
 • See who I nemesize (574)
2005THIE01 Sven Thiede
View Sven Thiede's WCA profile
Compare Sven Thiede with Aren Gates
 • 2005TSUG01: Naomitsu Tsugiiwa (継岩直充)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221004)
 • See who I nemesize (990)
2005TSUG01 Naomitsu Tsugiiwa (継岩直充)
View Naomitsu Tsugiiwa (継岩直充)'s WCA profile
Compare Naomitsu Tsugiiwa (継岩直充) with Aren Gates
 • 2005WULM01: Saskia Wulms
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224030)
 • See who I nemesize (586)
2005WULM01 Saskia Wulms
View Saskia Wulms's WCA profile
Compare Saskia Wulms with Aren Gates
 • 2005YAKA01: Hidemichi Yakabe (矢加部英達)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225353)
 • See who I nemesize (218)
2005YAKA01 Hidemichi Yakabe (矢加部英達)
View Hidemichi Yakabe (矢加部英達)'s WCA profile
Compare Hidemichi Yakabe (矢加部英達) with Aren Gates
 • 2005ZEML01: Mariusz Zemła
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221975)
 • See who I nemesize (874)
2005ZEML01 Mariusz Zemła
View Mariusz Zemła's WCA profile
Compare Mariusz Zemła with Aren Gates
 • 2006ANDR01: Terence Andriantafika
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222346)
 • See who I nemesize (831)
2006ANDR01 Terence Andriantafika
View Terence Andriantafika's WCA profile
Compare Terence Andriantafika with Aren Gates
 • 2006BAKK01: Arend Bakkes
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222942)
 • See who I nemesize (744)
2006BAKK01 Arend Bakkes
View Arend Bakkes's WCA profile
Compare Arend Bakkes with Aren Gates
 • 2006BAKK02: Corneel Bakkes
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223835)
 • See who I nemesize (616)
2006BAKK02 Corneel Bakkes
View Corneel Bakkes's WCA profile
Compare Corneel Bakkes with Aren Gates
 • 2006CHAN06: Max Chang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (45657)
 • See who I nemesize (48)
2006CHAN06 Max Chang
View Max Chang's WCA profile
Compare Max Chang with Aren Gates
 • 2006DRIE01: Micha Driehorst
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224031)
 • See who I nemesize (584)
2006DRIE01 Micha Driehorst
View Micha Driehorst's WCA profile
Compare Micha Driehorst with Aren Gates
 • 2006FURU02: Tomohiro Furusawa (古澤智博)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225223)
 • See who I nemesize (273)
2006FURU02 Tomohiro Furusawa (古澤智博)
View Tomohiro Furusawa (古澤智博)'s WCA profile
Compare Tomohiro Furusawa (古澤智博) with Aren Gates
 • 2006HAYA01: Eriko Hayashi (林絵莉子)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225145)
 • See who I nemesize (300)
2006HAYA01 Eriko Hayashi (林絵莉子)
View Eriko Hayashi (林絵莉子)'s WCA profile
Compare Eriko Hayashi (林絵莉子) with Aren Gates
 • 2006HORI03: Takuma Horii (堀井拓磨)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225284)
 • See who I nemesize (251)
2006HORI03 Takuma Horii (堀井拓磨)
View Takuma Horii (堀井拓磨)'s WCA profile
Compare Takuma Horii (堀井拓磨) with Aren Gates
 • 2006JONG01: Erik de Jong
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220761)
 • See who I nemesize (1030)
2006JONG01 Erik de Jong
View Erik de Jong's WCA profile
Compare Erik de Jong with Aren Gates
 • 2006KAWA05: Tomoko Kawaguchi (川口智子)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224670)
 • See who I nemesize (437)
2006KAWA05 Tomoko Kawaguchi (川口智子)
View Tomoko Kawaguchi (川口智子)'s WCA profile
Compare Tomoko Kawaguchi (川口智子) with Aren Gates
 • 2006KITA02: Naoto Kitamura (北村奈音)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224062)
 • See who I nemesize (576)
2006KITA02 Naoto Kitamura (北村奈音)
View Naoto Kitamura (北村奈音)'s WCA profile
Compare Naoto Kitamura (北村奈音) with Aren Gates
 • 2006KITC01: Rich Kitching
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225274)
 • See who I nemesize (255)
2006KITC01 Rich Kitching
View Rich Kitching's WCA profile
Compare Rich Kitching with Aren Gates
 • 2006KURU01: Balázs Kurucz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221789)
 • See who I nemesize (902)
2006KURU01 Balázs Kurucz
View Balázs Kurucz's WCA profile
Compare Balázs Kurucz with Aren Gates
 • 2006MART01: Delana Martin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224096)
 • See who I nemesize (570)
2006MART01 Delana Martin
View Delana Martin's WCA profile
Compare Delana Martin with Aren Gates
 • 2006MIES01: Anna Mieszalska
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223819)
 • See who I nemesize (619)
2006MIES01 Anna Mieszalska
View Anna Mieszalska's WCA profile
Compare Anna Mieszalska with Aren Gates
 • 2006OHYA01: Tsutomu Ohya (大谷勉)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225393)
 • See who I nemesize (199)
2006OHYA01 Tsutomu Ohya (大谷勉)
View Tsutomu Ohya (大谷勉)'s WCA profile
Compare Tsutomu Ohya (大谷勉) with Aren Gates
 • 2006OKAM01: Hisaya Okamoto (岡本久哉)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224809)
 • See who I nemesize (399)
2006OKAM01 Hisaya Okamoto (岡本久哉)
View Hisaya Okamoto (岡本久哉)'s WCA profile
Compare Hisaya Okamoto (岡本久哉) with Aren Gates
 • 2006OONI01: Yuki Oonishi (大西悠貴)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222463)
 • See who I nemesize (817)
2006OONI01 Yuki Oonishi (大西悠貴)
View Yuki Oonishi (大西悠貴)'s WCA profile
Compare Yuki Oonishi (大西悠貴) with Aren Gates
 • 2006OOUR01: Masato Ooura (大浦将翔)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225528)
 • See who I nemesize (130)
2006OOUR01 Masato Ooura (大浦将翔)
View Masato Ooura (大浦将翔)'s WCA profile
Compare Masato Ooura (大浦将翔) with Aren Gates
 • 2006PANN01: Luzie Pannen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220603)
 • See who I nemesize (1048)
2006PANN01 Luzie Pannen
View Luzie Pannen's WCA profile
Compare Luzie Pannen with Aren Gates
 • 2006PELL01: Kori Pelley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224376)
 • See who I nemesize (509)
2006PELL01 Kori Pelley
View Kori Pelley's WCA profile
Compare Kori Pelley with Aren Gates
 • 2006RAZE01: Annemarie Razenberg
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224738)
 • See who I nemesize (418)
2006RAZE01 Annemarie Razenberg
View Annemarie Razenberg's WCA profile
Compare Annemarie Razenberg with Aren Gates
 • 2006ROSE01: Thomas Rosenberg
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224530)
 • See who I nemesize (476)
2006ROSE01 Thomas Rosenberg
View Thomas Rosenberg's WCA profile
Compare Thomas Rosenberg with Aren Gates
 • 2006SEGU01: Kirara Seguchi (瀬口きらら)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222718)
 • See who I nemesize (778)
2006SEGU01 Kirara Seguchi (瀬口きらら)
View Kirara Seguchi (瀬口きらら)'s WCA profile
Compare Kirara Seguchi (瀬口きらら) with Aren Gates
 • 2006SEPT01: Zvi Septimus
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225187)
 • See who I nemesize (287)
2006SEPT01 Zvi Septimus
View Zvi Septimus's WCA profile
Compare Zvi Septimus with Aren Gates
 • 2006SHIM03: Satoru Shimoie (下家哲)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224983)
 • See who I nemesize (340)
2006SHIM03 Satoru Shimoie (下家哲)
View Satoru Shimoie (下家哲)'s WCA profile
Compare Satoru Shimoie (下家哲) with Aren Gates
 • 2006TORG01: Kate Torgovnick
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223428)
 • See who I nemesize (669)
2006TORG01 Kate Torgovnick
View Kate Torgovnick's WCA profile
Compare Kate Torgovnick with Aren Gates
 • 2006WAHL01: Annika Wahl
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222571)
 • See who I nemesize (801)
2006WAHL01 Annika Wahl
View Annika Wahl's WCA profile
Compare Annika Wahl with Aren Gates
 • 2006WATA02: Masashi Watabe (渡部真史)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (220642)
 • See who I nemesize (1042)
2006WATA02 Masashi Watabe (渡部真史)
View Masashi Watabe (渡部真史)'s WCA profile
Compare Masashi Watabe (渡部真史) with Aren Gates
 • 2006WINI01: Mike Wininger
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (223073)
 • See who I nemesize (725)
2006WINI01 Mike Wininger
View Mike Wininger's WCA profile
Compare Mike Wininger with Aren Gates
 • 2006YAMA01: Akiko Yamaguchi (山口瑛子)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222483)
 • See who I nemesize (815)
2006YAMA01 Akiko Yamaguchi (山口瑛子)
View Akiko Yamaguchi (山口瑛子)'s WCA profile
Compare Akiko Yamaguchi (山口瑛子) with Aren Gates
 • 2007ANDR01: Kacper Andrzejewski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222000)
 • See who I nemesize (871)
2007ANDR01 Kacper Andrzejewski
View Kacper Andrzejewski's WCA profile
Compare Kacper Andrzejewski with Aren Gates
 • 2007GUZE01: Agnieszka Guzewicz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221153)
 • See who I nemesize (976)
2007GUZE01 Agnieszka Guzewicz
View Agnieszka Guzewicz's WCA profile
Compare Agnieszka Guzewicz with Aren Gates
 • 2007KORP01: Sławomir Korpowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (225433)
 • See who I nemesize (183)
2007KORP01 Sławomir Korpowski
View Sławomir Korpowski's WCA profile
Compare Sławomir Korpowski with Aren Gates
 • 2007LIZH03: Zhuohao Li (李卓皓)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (224898)
 • See who I nemesize (372)
2007LIZH03 Zhuohao Li (李卓皓)
View Zhuohao Li (李卓皓)'s WCA profile
Compare Zhuohao Li (李卓皓) with Aren Gates
 • 2007LYTH01: Thomson Ly
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221688)
 • See who I nemesize (913)
2007LYTH01 Thomson Ly
View Thomson Ly's WCA profile
Compare Thomson Ly with Aren Gates
 • 2007NELE01: Andrew Nelen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (58541)
 • See who I nemesize (1104)
2007NELE01 Andrew Nelen
View Andrew Nelen's WCA profile
Compare Andrew Nelen with Aren Gates
 • 2007ROBI02: Kellie Robinson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221748)
 • See who I nemesize (907)
2007ROBI02 Kellie Robinson
View Kellie Robinson's WCA profile
Compare Kellie Robinson with Aren Gates
 • 2007TANY01: Yaocheng Tan (谭耀成)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (222611)
 • See who I nemesize (794)
2007TANY01 Yaocheng Tan (谭耀成)
View Yaocheng Tan (谭耀成)'s WCA profile
Compare Yaocheng Tan (谭耀成) with Aren Gates
 • 2007TZAO01: Andy Tzao
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004GATE01
 • See my nemeses (221668)
 • See who I nemesize (916)
2007TZAO01 Andy Tzao
View Andy Tzao's WCA profile
Compare Andy Tzao with Aren Gates
Only showing first 100 people...


Based on data export from 2nd July 2024
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com
Rubik's cubes puzzles rubiks cubes worldcubeassociation twisty puzzles puzzle. pyraminx megaminx square one skeb rubik's clock