Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Rafael de Andrade Cinoto (2007CINO01) has 201 nemeses in the world:WCA ID Name
 • 2005AKKE01: Erik Akkersdijk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (212841)
2005AKKE01 Erik Akkersdijk
View Erik Akkersdijk's WCA profile
Compare Erik Akkersdijk with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2005REYN01: Tim Reynolds
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (15)
 • See who I nemesize (210939)
2005REYN01 Tim Reynolds
View Tim Reynolds's WCA profile
Compare Tim Reynolds with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2007YUNQ01: Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (216262)
2007YUNQ01 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)
View Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)'s WCA profile
Compare Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008AURO01: Sébastien Auroux
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (213747)
2008AURO01 Sébastien Auroux
View Sébastien Auroux's WCA profile
Compare Sébastien Auroux with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008BARA01: Bence Barát
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220795)
2008BARA01 Bence Barát
View Bence Barát's WCA profile
Compare Bence Barát with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008JONG03: Jong-Ho Jeong (정종호)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (214953)
2008JONG03 Jong-Ho Jeong (정종호)
View Jong-Ho Jeong (정종호)'s WCA profile
Compare Jong-Ho Jeong (정종호) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008UENO01: Shuto Ueno (上野柊斗)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (217985)
2008UENO01 Shuto Ueno (上野柊斗)
View Shuto Ueno (上野柊斗)'s WCA profile
Compare Shuto Ueno (上野柊斗) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008WEST02: Simon Westlund
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (219148)
2008WEST02 Simon Westlund
View Simon Westlund's WCA profile
Compare Simon Westlund with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2008YOUN02: Michael Young
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (214577)
2008YOUN02 Michael Young
View Michael Young's WCA profile
Compare Michael Young with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009BLAI01: AJ Blair
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (13)
 • See who I nemesize (211784)
2009BLAI01 AJ Blair
View AJ Blair's WCA profile
Compare AJ Blair with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009LIUE01: Evan Liu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (225940)
2009LIUE01 Evan Liu
View Evan Liu's WCA profile
Compare Evan Liu with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009ROTA01: Marco Rota
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (6)
 • See who I nemesize (215884)
2009ROTA01 Marco Rota
View Marco Rota's WCA profile
Compare Marco Rota with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009SHEP01: Daniel Sheppard
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (219711)
2009SHEP01 Daniel Sheppard
View Daniel Sheppard's WCA profile
Compare Daniel Sheppard with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009SIEW01: Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (218944)
2009SIEW01 Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
View Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)'s WCA profile
Compare Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2009ZEMD01: Feliks Zemdegs
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223037)
2009ZEMD01 Feliks Zemdegs
View Feliks Zemdegs's WCA profile
Compare Feliks Zemdegs with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010AMBR01: Jacob Ambrose
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (219456)
2010AMBR01 Jacob Ambrose
View Jacob Ambrose's WCA profile
Compare Jacob Ambrose with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010BENT01: Jan Bentlage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (220586)
2010BENT01 Jan Bentlage
View Jan Bentlage's WCA profile
Compare Jan Bentlage with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010BREC01: John Brechon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (11)
 • See who I nemesize (218531)
2010BREC01 John Brechon
View John Brechon's WCA profile
Compare John Brechon with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010CANT02: Antoine Cantin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224353)
2010CANT02 Antoine Cantin
View Antoine Cantin's WCA profile
Compare Antoine Cantin with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010CORM02: Louis Cormier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (21)
 • See who I nemesize (217135)
2010CORM02 Louis Cormier
View Louis Cormier's WCA profile
Compare Louis Cormier with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010ESTU01: Rémi Esturoune
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (35)
 • See who I nemesize (215763)
2010ESTU01 Rémi Esturoune
View Rémi Esturoune's WCA profile
Compare Rémi Esturoune with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010GARC02: Carlos Méndez García-Barroso
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223825)
2010GARC02 Carlos Méndez García-Barroso
View Carlos Méndez García-Barroso's WCA profile
Compare Carlos Méndez García-Barroso with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2010UTOM01: Vincent Hartanto Utomo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (224586)
2010UTOM01 Vincent Hartanto Utomo
View Vincent Hartanto Utomo's WCA profile
Compare Vincent Hartanto Utomo with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011BANS02: Shivam Bansal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (222472)
2011BANS02 Shivam Bansal
View Shivam Bansal's WCA profile
Compare Shivam Bansal with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011CHAP01: José Leonardo Chaparro Prieto
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (10)
 • See who I nemesize (218586)
2011CHAP01 José Leonardo Chaparro Prieto
View José Leonardo Chaparro Prieto's WCA profile
Compare José Leonardo Chaparro Prieto with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011DWYE02: Nathan Dwyer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (8)
 • See who I nemesize (218303)
2011DWYE02 Nathan Dwyer
View Nathan Dwyer's WCA profile
Compare Nathan Dwyer with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011FERA01: Joshua Feran
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (217426)
2011FERA01 Joshua Feran
View Joshua Feran's WCA profile
Compare Joshua Feran with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011FRES01: Linus Frész
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (207111)
2011FRES01 Linus Frész
View Linus Frész's WCA profile
Compare Linus Frész with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011MAHT02: Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (225080)
2011MAHT02 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
View Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)'s WCA profile
Compare Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011MOLL01: James Molloy
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (11)
 • See who I nemesize (216884)
2011MOLL01 James Molloy
View James Molloy's WCA profile
Compare James Molloy with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011NARA02: Bhargav Narasimhan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (218385)
2011NARA02 Bhargav Narasimhan
View Bhargav Narasimhan's WCA profile
Compare Bhargav Narasimhan with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011RHEI01: Emanuel Rheinert
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (217057)
2011RHEI01 Emanuel Rheinert
View Emanuel Rheinert's WCA profile
Compare Emanuel Rheinert with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011SAKO01: Corey Sakowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (218125)
2011SAKO01 Corey Sakowski
View Corey Sakowski's WCA profile
Compare Corey Sakowski with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011SBAH01: Rami Sbahi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223373)
2011SBAH01 Rami Sbahi
View Rami Sbahi's WCA profile
Compare Rami Sbahi with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011SZAT01: Wojciech Szatanowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (15)
 • See who I nemesize (213020)
2011SZAT01 Wojciech Szatanowski
View Wojciech Szatanowski's WCA profile
Compare Wojciech Szatanowski with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2011WELC01: Walker Welch
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224019)
2011WELC01 Walker Welch
View Walker Welch's WCA profile
Compare Walker Welch with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012BUBE01: Reto Bubendorf
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (222774)
2012BUBE01 Reto Bubendorf
View Reto Bubendorf's WCA profile
Compare Reto Bubendorf with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012CALL01: Will Callan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (220422)
2012CALL01 Will Callan
View Will Callan's WCA profile
Compare Will Callan with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012HALE01: Callum Hales-Jepp
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (223152)
2012HALE01 Callum Hales-Jepp
View Callum Hales-Jepp's WCA profile
Compare Callum Hales-Jepp with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012MAYE01: Theo Mayer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (41)
 • See who I nemesize (216007)
2012MAYE01 Theo Mayer
View Theo Mayer's WCA profile
Compare Theo Mayer with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012MCNE01: Jayden McNeill
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (225726)
2012MCNE01 Jayden McNeill
View Jayden McNeill's WCA profile
Compare Jayden McNeill with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012RUPE01: Akash Rupela
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (28)
 • See who I nemesize (215791)
2012RUPE01 Akash Rupela
View Akash Rupela's WCA profile
Compare Akash Rupela with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012SANT12: Rafael Rodriguez Santana
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (217386)
2012SANT12 Rafael Rodriguez Santana
View Rafael Rodriguez Santana's WCA profile
Compare Rafael Rodriguez Santana with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012SEVE01: Ainesh Sevellaraja
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (223053)
2012SEVE01 Ainesh Sevellaraja
View Ainesh Sevellaraja's WCA profile
Compare Ainesh Sevellaraja with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2012ZABR01: Ivan Zabrodin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (34)
 • See who I nemesize (212899)
2012ZABR01 Ivan Zabrodin
View Ivan Zabrodin's WCA profile
Compare Ivan Zabrodin with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013BOTZ01: Alexander Botz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (222975)
2013BOTZ01 Alexander Botz
View Alexander Botz's WCA profile
Compare Alexander Botz with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013BROW04: Evan Brown
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (222221)
2013BROW04 Evan Brown
View Evan Brown's WCA profile
Compare Evan Brown with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013DIPI01: Guido Dipietro
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (220104)
2013DIPI01 Guido Dipietro
View Guido Dipietro's WCA profile
Compare Guido Dipietro with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013EGDA01: Daniel Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (226173)
2013EGDA01 Daniel Vædele Egdal
View Daniel Vædele Egdal's WCA profile
Compare Daniel Vædele Egdal with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013EGDA02: Martin Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (228618)
2013EGDA02 Martin Vædele Egdal
View Martin Vædele Egdal's WCA profile
Compare Martin Vædele Egdal with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013FRON01: Martin Fronescu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224418)
2013FRON01 Martin Fronescu
View Martin Fronescu's WCA profile
Compare Martin Fronescu with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013GERT01: Nicolas Gertner Kilian
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223232)
2013GERT01 Nicolas Gertner Kilian
View Nicolas Gertner Kilian's WCA profile
Compare Nicolas Gertner Kilian with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013GOOD01: Daniel Goodman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (221442)
2013GOOD01 Daniel Goodman
View Daniel Goodman's WCA profile
Compare Daniel Goodman with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013KOBA01: Tomohiro Kobayashi (小林知広)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (219964)
2013KOBA01 Tomohiro Kobayashi (小林知広)
View Tomohiro Kobayashi (小林知広)'s WCA profile
Compare Tomohiro Kobayashi (小林知広) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013LOYK01: Nikita Loika
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (22)
 • See who I nemesize (210775)
2013LOYK01 Nikita Loika
View Nikita Loika's WCA profile
Compare Nikita Loika with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013OWCZ01: Bartłomiej Owczarek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (224887)
2013OWCZ01 Bartłomiej Owczarek
View Bartłomiej Owczarek's WCA profile
Compare Bartłomiej Owczarek with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013ROGA02: Przemysław Rogalski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220053)
2013ROGA02 Przemysław Rogalski
View Przemysław Rogalski's WCA profile
Compare Przemysław Rogalski with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013SAVA01: Harry Savage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226476)
2013SAVA01 Harry Savage
View Harry Savage's WCA profile
Compare Harry Savage with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013SCHM02: Thomas Mæhle Schmidt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (217272)
2013SCHM02 Thomas Mæhle Schmidt
View Thomas Mæhle Schmidt's WCA profile
Compare Thomas Mæhle Schmidt with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2013WALL03: Daniel Wallin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (227175)
2013WALL03 Daniel Wallin
View Daniel Wallin's WCA profile
Compare Daniel Wallin with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014BAIR01: Ray Bai
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (222039)
2014BAIR01 Ray Bai
View Ray Bai's WCA profile
Compare Ray Bai with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014CHER05: Clément Cherblanc
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (223624)
2014CHER05 Clément Cherblanc
View Clément Cherblanc's WCA profile
Compare Clément Cherblanc with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014CHIC01: Christopher Chi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224519)
2014CHIC01 Christopher Chi
View Christopher Chi's WCA profile
Compare Christopher Chi with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014DETU01: Eddy Deturche
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (215736)
2014DETU01 Eddy Deturche
View Eddy Deturche's WCA profile
Compare Eddy Deturche with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014FRIT02: Oliver Fritz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (227059)
2014FRIT02 Oliver Fritz
View Oliver Fritz's WCA profile
Compare Oliver Fritz with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014GERB01: Henri Gerber
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226408)
2014GERB01 Henri Gerber
View Henri Gerber's WCA profile
Compare Henri Gerber with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014GLYR01: Victor Glyrskov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (223843)
2014GLYR01 Victor Glyrskov
View Victor Glyrskov's WCA profile
Compare Victor Glyrskov with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014GOSL01: Raymond Goslow
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (220164)
2014GOSL01 Raymond Goslow
View Raymond Goslow's WCA profile
Compare Raymond Goslow with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014HOLU01: Lev Golub (Лев Голуб)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226548)
2014HOLU01 Lev Golub (Лев Голуб)
View Lev Golub (Лев Голуб)'s WCA profile
Compare Lev Golub (Лев Голуб) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014KARN02: Daniel Karnaukh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224396)
2014KARN02 Daniel Karnaukh
View Daniel Karnaukh's WCA profile
Compare Daniel Karnaukh with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014KOUL01: Sukant Koul
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (219893)
2014KOUL01 Sukant Koul
View Sukant Koul's WCA profile
Compare Sukant Koul with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014LALI01: Ishaan Lal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220911)
2014LALI01 Ishaan Lal
View Ishaan Lal's WCA profile
Compare Ishaan Lal with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014MAUR06: Lorenzo Mauro
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (224936)
2014MAUR06 Lorenzo Mauro
View Lorenzo Mauro's WCA profile
Compare Lorenzo Mauro with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014PATT02: Thomas Patterson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (212492)
2014PATT02 Thomas Patterson
View Thomas Patterson's WCA profile
Compare Thomas Patterson with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014PETE03: Tobias Peter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (223608)
2014PETE03 Tobias Peter
View Tobias Peter's WCA profile
Compare Tobias Peter with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014RENW01: William Gan Wei Ren (颜伟仁)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (11)
 • See who I nemesize (217680)
2014RENW01 William Gan Wei Ren (颜伟仁)
View William Gan Wei Ren (颜伟仁)'s WCA profile
Compare William Gan Wei Ren (颜伟仁) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014SCHO02: Cale Schoon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (221523)
2014SCHO02 Cale Schoon
View Cale Schoon's WCA profile
Compare Cale Schoon with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014SCHW02: Fabio Schwandt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226476)
2014SCHW02 Fabio Schwandt
View Fabio Schwandt's WCA profile
Compare Fabio Schwandt with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014STAR05: Charlie Stark
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (219905)
2014STAR05 Charlie Stark
View Charlie Stark's WCA profile
Compare Charlie Stark with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014WENW01: Wong Chong Wen (黄崇文)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (222639)
2014WENW01 Wong Chong Wen (黄崇文)
View Wong Chong Wen (黄崇文)'s WCA profile
Compare Wong Chong Wen (黄崇文) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2014ZAKR01: Karol Zakrzewski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (223377)
2014ZAKR01 Karol Zakrzewski
View Karol Zakrzewski's WCA profile
Compare Karol Zakrzewski with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015BELO02: Pedro Henrique Maciel Ceccopieri Belo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (61)
 • See who I nemesize (210552)
2015BELO02 Pedro Henrique Maciel Ceccopieri Belo
View Pedro Henrique Maciel Ceccopieri Belo's WCA profile
Compare Pedro Henrique Maciel Ceccopieri Belo with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015BROW03: Elijah Brown
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223733)
2015BROW03 Elijah Brown
View Elijah Brown's WCA profile
Compare Elijah Brown with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015CECC01: Vicenzo Guerino Cecchini
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226222)
2015CECC01 Vicenzo Guerino Cecchini
View Vicenzo Guerino Cecchini's WCA profile
Compare Vicenzo Guerino Cecchini with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015CHER07: Tommy Cherry
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (228401)
2015CHER07 Tommy Cherry
View Tommy Cherry's WCA profile
Compare Tommy Cherry with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015DEGL01: Lucas Déglise
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (224519)
2015DEGL01 Lucas Déglise
View Lucas Déglise's WCA profile
Compare Lucas Déglise with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015DORN02: Paris Dorn
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (221044)
2015DORN02 Paris Dorn
View Paris Dorn's WCA profile
Compare Paris Dorn with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015EWER01: Helmer Ewert
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (225445)
2015EWER01 Helmer Ewert
View Helmer Ewert's WCA profile
Compare Helmer Ewert with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015FUSH01: Firstian Fushada (符逢城)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (228028)
2015FUSH01 Firstian Fushada (符逢城)
View Firstian Fushada (符逢城)'s WCA profile
Compare Firstian Fushada (符逢城) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015GROB02: Ruben Grobler
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (13)
 • See who I nemesize (220845)
2015GROB02 Ruben Grobler
View Ruben Grobler's WCA profile
Compare Ruben Grobler with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015GUNN01: Jakob Gunnarsson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (226257)
2015GUNN01 Jakob Gunnarsson
View Jakob Gunnarsson's WCA profile
Compare Jakob Gunnarsson with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015HIGH01: Liam Highducheck
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (6)
 • See who I nemesize (221917)
2015HIGH01 Liam Highducheck
View Liam Highducheck's WCA profile
Compare Liam Highducheck with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015HUAN48: Cary Huang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (209243)
2015HUAN48 Cary Huang
View Cary Huang's WCA profile
Compare Cary Huang with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015JOIN01: Kyra Joiner
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (217253)
2015JOIN01 Kyra Joiner
View Kyra Joiner's WCA profile
Compare Kyra Joiner with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015KOEN01: Christian König
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (30)
 • See who I nemesize (219207)
2015KOEN01 Christian König
View Christian König's WCA profile
Compare Christian König with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015KUCA01: Carter Kucala
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (228393)
2015KUCA01 Carter Kucala
View Carter Kucala's WCA profile
Compare Carter Kucala with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015LEON02: Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (223406)
2015LEON02 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)
View Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)'s WCA profile
Compare Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015MACK06: Zeke Mackay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See who I nemesize (227916)
2015MACK06 Zeke Mackay
View Zeke Mackay's WCA profile
Compare Zeke Mackay with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015MATT05: Enzo Mattos
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (12)
 • See who I nemesize (221417)
2015MATT05 Enzo Mattos
View Enzo Mattos's WCA profile
Compare Enzo Mattos with Rafael de Andrade Cinoto
 • 2015MIKH04: Farid Mikhailov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2007CINO01
 • See my nemeses (15)
 • See who I nemesize (215480)
2015MIKH04 Farid Mikhailov
View Farid Mikhailov's WCA profile
Compare Farid Mikhailov with Rafael de Andrade Cinoto
Only showing first 100 people...


Based on data export from 13th May 2024
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com
Rubik's cubes puzzles rubiks cubes worldcubeassociation twisty puzzles puzzle. pyraminx megaminx square one skeb rubik's clock