Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Alan Chang (2004CHAN01) has 276 nemeses in the world:WCA ID Name
 • 2005AKKE01: Erik Akkersdijk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (210524)
2005AKKE01 Erik Akkersdijk
View Erik Akkersdijk's WCA profile
Compare Erik Akkersdijk with Alan Chang
 • 2005REYN01: Tim Reynolds
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (14)
 • See who I nemesize (208599)
2005REYN01 Tim Reynolds
View Tim Reynolds's WCA profile
Compare Tim Reynolds with Alan Chang
 • 2006BUUS01: Henrik Buus Aagaard
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (51)
 • See who I nemesize (196317)
2006BUUS01 Henrik Buus Aagaard
View Henrik Buus Aagaard's WCA profile
Compare Henrik Buus Aagaard with Alan Chang
 • 2006GARR01: Lucas Garron
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (33)
 • See who I nemesize (187655)
2006GARR01 Lucas Garron
View Lucas Garron's WCA profile
Compare Lucas Garron with Alan Chang
 • 2007HESS01: Rowe Hessler
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (205857)
2007HESS01 Rowe Hessler
View Rowe Hessler's WCA profile
Compare Rowe Hessler with Alan Chang
 • 2007MINH01: Minhyun Kim (김민현)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (6)
 • See who I nemesize (184426)
2007MINH01 Minhyun Kim (김민현)
View Minhyun Kim (김민현)'s WCA profile
Compare Minhyun Kim (김민현) with Alan Chang
 • 2007NAKA03: Yu Nakajima (中島悠)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (6)
 • See who I nemesize (215589)
2007NAKA03 Yu Nakajima (中島悠)
View Yu Nakajima (中島悠)'s WCA profile
Compare Yu Nakajima (中島悠) with Alan Chang
 • 2007PERG01: Olivér Perge
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (24)
 • See who I nemesize (200882)
2007PERG01 Olivér Perge
View Olivér Perge's WCA profile
Compare Olivér Perge with Alan Chang
 • 2007SUNT01: Timothy Sun
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (27)
 • See who I nemesize (189752)
2007SUNT01 Timothy Sun
View Timothy Sun's WCA profile
Compare Timothy Sun with Alan Chang
 • 2007VALK01: Mats Valk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (210852)
2007VALK01 Mats Valk
View Mats Valk's WCA profile
Compare Mats Valk with Alan Chang
 • 2007WONG02: Tim Wong
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (193682)
2007WONG02 Tim Wong
View Tim Wong's WCA profile
Compare Tim Wong with Alan Chang
 • 2007WOOR01: Riley Woo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (212670)
2007WOOR01 Riley Woo
View Riley Woo's WCA profile
Compare Riley Woo with Alan Chang
 • 2007YUNQ01: Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (213861)
2007YUNQ01 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)
View Yunqi Ouyang (欧阳韵奇)'s WCA profile
Compare Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) with Alan Chang
 • 2008AURO01: Sébastien Auroux
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (211377)
2008AURO01 Sébastien Auroux
View Sébastien Auroux's WCA profile
Compare Sébastien Auroux with Alan Chang
 • 2008BAOY01: Ting Sheng Bao Yang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (31)
 • See who I nemesize (212765)
2008BAOY01 Ting Sheng Bao Yang
View Ting Sheng Bao Yang's WCA profile
Compare Ting Sheng Bao Yang with Alan Chang
 • 2008BARA01: Bence Barát
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (218367)
2008BARA01 Bence Barát
View Bence Barát's WCA profile
Compare Bence Barát with Alan Chang
 • 2008CLAR01: Thompson Clarke
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (34)
 • See who I nemesize (209775)
2008CLAR01 Thompson Clarke
View Thompson Clarke's WCA profile
Compare Thompson Clarke with Alan Chang
 • 2008CLEM01: Kit Clement
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (207496)
2008CLEM01 Kit Clement
View Kit Clement's WCA profile
Compare Kit Clement with Alan Chang
 • 2008JONG03: Jong-Ho Jeong (정종호)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (212659)
2008JONG03 Jong-Ho Jeong (정종호)
View Jong-Ho Jeong (정종호)'s WCA profile
Compare Jong-Ho Jeong (정종호) with Alan Chang
 • 2008MORE02: Hippolyte Moreau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (23)
 • See who I nemesize (206278)
2008MORE02 Hippolyte Moreau
View Hippolyte Moreau's WCA profile
Compare Hippolyte Moreau with Alan Chang
 • 2008OLLE01: Alexander Olleta del Molino
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (14)
 • See who I nemesize (199939)
2008OLLE01 Alexander Olleta del Molino
View Alexander Olleta del Molino's WCA profile
Compare Alexander Olleta del Molino with Alan Chang
 • 2008PIAU01: Antoine Piau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (33)
 • See who I nemesize (205937)
2008PIAU01 Antoine Piau
View Antoine Piau's WCA profile
Compare Antoine Piau with Alan Chang
 • 2008SMIT04: Maarten Smit
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (19)
 • See who I nemesize (204188)
2008SMIT04 Maarten Smit
View Maarten Smit's WCA profile
Compare Maarten Smit with Alan Chang
 • 2008TAKA01: Yuhei Takagi (高木佑平)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (207837)
2008TAKA01 Yuhei Takagi (高木佑平)
View Yuhei Takagi (高木佑平)'s WCA profile
Compare Yuhei Takagi (高木佑平) with Alan Chang
 • 2008UENO01: Shuto Ueno (上野柊斗)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (215603)
2008UENO01 Shuto Ueno (上野柊斗)
View Shuto Ueno (上野柊斗)'s WCA profile
Compare Shuto Ueno (上野柊斗) with Alan Chang
 • 2008WEST02: Simon Westlund
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (216726)
2008WEST02 Simon Westlund
View Simon Westlund's WCA profile
Compare Simon Westlund with Alan Chang
 • 2008WONE01: David Woner
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (35)
 • See who I nemesize (210843)
2008WONE01 David Woner
View David Woner's WCA profile
Compare David Woner with Alan Chang
 • 2008YOUN02: Michael Young
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (212220)
2008YOUN02 Michael Young
View Michael Young's WCA profile
Compare Michael Young with Alan Chang
 • 2009BLAI01: AJ Blair
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (12)
 • See who I nemesize (209436)
2009BLAI01 AJ Blair
View AJ Blair's WCA profile
Compare AJ Blair with Alan Chang
 • 2009DIEC01: Cornelius Dieckmann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (176072)
2009DIEC01 Cornelius Dieckmann
View Cornelius Dieckmann's WCA profile
Compare Cornelius Dieckmann with Alan Chang
 • 2009HILD01: James Hildreth
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (26)
 • See who I nemesize (211749)
2009HILD01 James Hildreth
View James Hildreth's WCA profile
Compare James Hildreth with Alan Chang
 • 2009KITM01: Mok Man Kit (莫文傑)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (8)
 • See who I nemesize (208312)
2009KITM01 Mok Man Kit (莫文傑)
View Mok Man Kit (莫文傑)'s WCA profile
Compare Mok Man Kit (莫文傑) with Alan Chang
 • 2009LIUE01: Evan Liu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (223332)
2009LIUE01 Evan Liu
View Evan Liu's WCA profile
Compare Evan Liu with Alan Chang
 • 2009PLES01: Michał Pleskowicz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (168601)
2009PLES01 Michał Pleskowicz
View Michał Pleskowicz's WCA profile
Compare Michał Pleskowicz with Alan Chang
 • 2009ROTA01: Marco Rota
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (6)
 • See who I nemesize (213490)
2009ROTA01 Marco Rota
View Marco Rota's WCA profile
Compare Marco Rota with Alan Chang
 • 2009SHEP01: Daniel Sheppard
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (217279)
2009SHEP01 Daniel Sheppard
View Daniel Sheppard's WCA profile
Compare Daniel Sheppard with Alan Chang
 • 2009SIEW01: Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (216498)
2009SIEW01 Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
View Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)'s WCA profile
Compare Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) with Alan Chang
 • 2009WHIT01: Ben Whitmore
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (209520)
2009WHIT01 Ben Whitmore
View Ben Whitmore's WCA profile
Compare Ben Whitmore with Alan Chang
 • 2009YAUR01: Robert Yau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (219775)
2009YAUR01 Robert Yau
View Robert Yau's WCA profile
Compare Robert Yau with Alan Chang
 • 2009ZEMD01: Feliks Zemdegs
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (220612)
2009ZEMD01 Feliks Zemdegs
View Feliks Zemdegs's WCA profile
Compare Feliks Zemdegs with Alan Chang
 • 2010ADHI01: Stephen Adhisaputra
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (23)
 • See who I nemesize (179448)
2010ADHI01 Stephen Adhisaputra
View Stephen Adhisaputra's WCA profile
Compare Stephen Adhisaputra with Alan Chang
 • 2010AMBR01: Jacob Ambrose
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (217008)
2010AMBR01 Jacob Ambrose
View Jacob Ambrose's WCA profile
Compare Jacob Ambrose with Alan Chang
 • 2010BENT01: Jan Bentlage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (218129)
2010BENT01 Jan Bentlage
View Jan Bentlage's WCA profile
Compare Jan Bentlage with Alan Chang
 • 2010CANT02: Antoine Cantin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (221852)
2010CANT02 Antoine Cantin
View Antoine Cantin's WCA profile
Compare Antoine Cantin with Alan Chang
 • 2010DESJ01: Jules Desjardin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (208673)
2010DESJ01 Jules Desjardin
View Jules Desjardin's WCA profile
Compare Jules Desjardin with Alan Chang
 • 2010GARC02: Carlos Méndez García-Barroso
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (221247)
2010GARC02 Carlos Méndez García-Barroso
View Carlos Méndez García-Barroso's WCA profile
Compare Carlos Méndez García-Barroso with Alan Chang
 • 2010IBAR01: Jerónimo Ibarra Bernal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (53)
 • See who I nemesize (199994)
2010IBAR01 Jerónimo Ibarra Bernal
View Jerónimo Ibarra Bernal's WCA profile
Compare Jerónimo Ibarra Bernal with Alan Chang
 • 2010KILD02: Wilhelm Kilders
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (217089)
2010KILD02 Wilhelm Kilders
View Wilhelm Kilders's WCA profile
Compare Wilhelm Kilders with Alan Chang
 • 2010OMUL02: Matic Omulec
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (16)
 • See who I nemesize (213983)
2010OMUL02 Matic Omulec
View Matic Omulec's WCA profile
Compare Matic Omulec with Alan Chang
 • 2010UBAL01: John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (19)
 • See who I nemesize (200238)
2010UBAL01 John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀)
View John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀)'s WCA profile
Compare John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀) with Alan Chang
 • 2010UTOM01: Vincent Hartanto Utomo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (222096)
2010UTOM01 Vincent Hartanto Utomo
View Vincent Hartanto Utomo's WCA profile
Compare Vincent Hartanto Utomo with Alan Chang
 • 2011ALVI01: Wilson Alvis (陈智胜)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (212022)
2011ALVI01 Wilson Alvis (陈智胜)
View Wilson Alvis (陈智胜)'s WCA profile
Compare Wilson Alvis (陈智胜) with Alan Chang
 • 2011BANS02: Shivam Bansal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (220016)
2011BANS02 Shivam Bansal
View Shivam Bansal's WCA profile
Compare Shivam Bansal with Alan Chang
 • 2011BERG02: Anders Berggren
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (27)
 • See who I nemesize (210411)
2011BERG02 Anders Berggren
View Anders Berggren's WCA profile
Compare Anders Berggren with Alan Chang
 • 2011CHAP01: José Leonardo Chaparro Prieto
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (10)
 • See who I nemesize (216226)
2011CHAP01 José Leonardo Chaparro Prieto
View José Leonardo Chaparro Prieto's WCA profile
Compare José Leonardo Chaparro Prieto with Alan Chang
 • 2011DWYE02: Nathan Dwyer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (215886)
2011DWYE02 Nathan Dwyer
View Nathan Dwyer's WCA profile
Compare Nathan Dwyer with Alan Chang
 • 2011FIOL01: Alberto Pérez de Rada Fiol
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (28)
 • See who I nemesize (214011)
2011FIOL01 Alberto Pérez de Rada Fiol
View Alberto Pérez de Rada Fiol's WCA profile
Compare Alberto Pérez de Rada Fiol with Alan Chang
 • 2011FRES01: Linus Frész
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (204855)
2011FRES01 Linus Frész
View Linus Frész's WCA profile
Compare Linus Frész with Alan Chang
 • 2011MAHT02: Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (222535)
2011MAHT02 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
View Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)'s WCA profile
Compare Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) with Alan Chang
 • 2011MELI01: Artem Melikian (Артем Мелікян)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (62)
 • See who I nemesize (207519)
2011MELI01 Artem Melikian (Артем Мелікян)
View Artem Melikian (Артем Мелікян)'s WCA profile
Compare Artem Melikian (Артем Мелікян) with Alan Chang
 • 2011MOLL01: James Molloy
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (10)
 • See who I nemesize (214485)
2011MOLL01 James Molloy
View James Molloy's WCA profile
Compare James Molloy with Alan Chang
 • 2011NARA02: Bhargav Narasimhan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (215964)
2011NARA02 Bhargav Narasimhan
View Bhargav Narasimhan's WCA profile
Compare Bhargav Narasimhan with Alan Chang
 • 2011RHEI01: Emanuel Rheinert
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (214676)
2011RHEI01 Emanuel Rheinert
View Emanuel Rheinert's WCA profile
Compare Emanuel Rheinert with Alan Chang
 • 2011SBAH01: Rami Sbahi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (220909)
2011SBAH01 Rami Sbahi
View Rami Sbahi's WCA profile
Compare Rami Sbahi with Alan Chang
 • 2011SZAT01: Wojciech Szatanowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (15)
 • See who I nemesize (210702)
2011SZAT01 Wojciech Szatanowski
View Wojciech Szatanowski's WCA profile
Compare Wojciech Szatanowski with Alan Chang
 • 2011TRON02: Sebastiano Tronto
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (204829)
2011TRON02 Sebastiano Tronto
View Sebastiano Tronto's WCA profile
Compare Sebastiano Tronto with Alan Chang
 • 2011WELC01: Walker Welch
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (221301)
2011WELC01 Walker Welch
View Walker Welch's WCA profile
Compare Walker Welch with Alan Chang
 • 2012BUBE01: Reto Bubendorf
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220326)
2012BUBE01 Reto Bubendorf
View Reto Bubendorf's WCA profile
Compare Reto Bubendorf with Alan Chang
 • 2012CALL01: Will Callan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (218054)
2012CALL01 Will Callan
View Will Callan's WCA profile
Compare Will Callan with Alan Chang
 • 2012CAPP01: Gabriele Cappelletti
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (17)
 • See who I nemesize (199464)
2012CAPP01 Gabriele Cappelletti
View Gabriele Cappelletti's WCA profile
Compare Gabriele Cappelletti with Alan Chang
 • 2012CHAJ01: Joon Cha (차준혁)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (36)
 • See who I nemesize (200915)
2012CHAJ01 Joon Cha (차준혁)
View Joon Cha (차준혁)'s WCA profile
Compare Joon Cha (차준혁) with Alan Chang
 • 2012ELLI01: Keaton Ellis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (215604)
2012ELLI01 Keaton Ellis
View Keaton Ellis's WCA profile
Compare Keaton Ellis with Alan Chang
 • 2012HALE01: Callum Hales-Jepp
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220662)
2012HALE01 Callum Hales-Jepp
View Callum Hales-Jepp's WCA profile
Compare Callum Hales-Jepp with Alan Chang
 • 2012MCNE01: Jayden McNeill
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (223206)
2012MCNE01 Jayden McNeill
View Jayden McNeill's WCA profile
Compare Jayden McNeill with Alan Chang
 • 2012NICO02: Alessandro Nicolì
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (215091)
2012NICO02 Alessandro Nicolì
View Alessandro Nicolì's WCA profile
Compare Alessandro Nicolì with Alan Chang
 • 2012PATE01: Antonie Paterakis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (222021)
2012PATE01 Antonie Paterakis
View Antonie Paterakis's WCA profile
Compare Antonie Paterakis with Alan Chang
 • 2012POHL01: Andreas Pohl
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (11)
 • See who I nemesize (203799)
2012POHL01 Andreas Pohl
View Andreas Pohl's WCA profile
Compare Andreas Pohl with Alan Chang
 • 2012SANT12: Rafael Rodriguez Santana
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (214982)
2012SANT12 Rafael Rodriguez Santana
View Rafael Rodriguez Santana's WCA profile
Compare Rafael Rodriguez Santana with Alan Chang
 • 2012SEVE01: Ainesh Sevellaraja
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (220521)
2012SEVE01 Ainesh Sevellaraja
View Ainesh Sevellaraja's WCA profile
Compare Ainesh Sevellaraja with Alan Chang
 • 2013BEES01: Dominik Beese
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (37)
 • See who I nemesize (210284)
2013BEES01 Dominik Beese
View Dominik Beese's WCA profile
Compare Dominik Beese with Alan Chang
 • 2013BOTZ01: Alexander Botz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (220387)
2013BOTZ01 Alexander Botz
View Alexander Botz's WCA profile
Compare Alexander Botz with Alan Chang
 • 2013BROW04: Evan Brown
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (219728)
2013BROW04 Evan Brown
View Evan Brown's WCA profile
Compare Evan Brown with Alan Chang
 • 2013BURL01: Łukasz Burliga
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (221540)
2013BURL01 Łukasz Burliga
View Łukasz Burliga's WCA profile
Compare Łukasz Burliga with Alan Chang
 • 2013DIPI01: Guido Dipietro
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (217619)
2013DIPI01 Guido Dipietro
View Guido Dipietro's WCA profile
Compare Guido Dipietro with Alan Chang
 • 2013EGDA01: Daniel Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (223622)
2013EGDA01 Daniel Vædele Egdal
View Daniel Vædele Egdal's WCA profile
Compare Daniel Vædele Egdal with Alan Chang
 • 2013EGDA02: Martin Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (226024)
2013EGDA02 Martin Vædele Egdal
View Martin Vædele Egdal's WCA profile
Compare Martin Vædele Egdal with Alan Chang
 • 2013FRAI01: Diego Fraile
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (7)
 • See who I nemesize (218346)
2013FRAI01 Diego Fraile
View Diego Fraile's WCA profile
Compare Diego Fraile with Alan Chang
 • 2013FRON01: Martin Fronescu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (221967)
2013FRON01 Martin Fronescu
View Martin Fronescu's WCA profile
Compare Martin Fronescu with Alan Chang
 • 2013GERT01: Nicolas Gertner Kilian
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (220446)
2013GERT01 Nicolas Gertner Kilian
View Nicolas Gertner Kilian's WCA profile
Compare Nicolas Gertner Kilian with Alan Chang
 • 2013GOOD01: Daniel Goodman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (218143)
2013GOOD01 Daniel Goodman
View Daniel Goodman's WCA profile
Compare Daniel Goodman with Alan Chang
 • 2013HAHN02: Max Hahnbück
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (52)
 • See who I nemesize (204750)
2013HAHN02 Max Hahnbück
View Max Hahnbück's WCA profile
Compare Max Hahnbück with Alan Chang
 • 2013KATO01: Eva Kato (加藤映葉)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (220277)
2013KATO01 Eva Kato (加藤映葉)
View Eva Kato (加藤映葉)'s WCA profile
Compare Eva Kato (加藤映葉) with Alan Chang
 • 2013KOBA01: Tomohiro Kobayashi (小林知広)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (217539)
2013KOBA01 Tomohiro Kobayashi (小林知広)
View Tomohiro Kobayashi (小林知広)'s WCA profile
Compare Tomohiro Kobayashi (小林知広) with Alan Chang
 • 2013KRAS02: Michał Krasowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (222194)
2013KRAS02 Michał Krasowski
View Michał Krasowski's WCA profile
Compare Michał Krasowski with Alan Chang
 • 2013LOYK01: Nikita Loika
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (21)
 • See who I nemesize (207470)
2013LOYK01 Nikita Loika
View Nikita Loika's WCA profile
Compare Nikita Loika with Alan Chang
 • 2013ROGA02: Przemysław Rogalski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (217583)
2013ROGA02 Przemysław Rogalski
View Przemysław Rogalski's WCA profile
Compare Przemysław Rogalski with Alan Chang
 • 2013SAVA01: Harry Savage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (223937)
2013SAVA01 Harry Savage
View Harry Savage's WCA profile
Compare Harry Savage with Alan Chang
 • 2013SCHM02: Thomas Mæhle Schmidt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (214852)
2013SCHM02 Thomas Mæhle Schmidt
View Thomas Mæhle Schmidt's WCA profile
Compare Thomas Mæhle Schmidt with Alan Chang
 • 2013WALL03: Daniel Wallin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See who I nemesize (224591)
2013WALL03 Daniel Wallin
View Daniel Wallin's WCA profile
Compare Daniel Wallin with Alan Chang
 • 2013YUSH01: Pavel Yushkevich
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004CHAN01
 • See my nemeses (5)
 • See who I nemesize (211439)
2013YUSH01 Pavel Yushkevich
View Pavel Yushkevich's WCA profile
Compare Pavel Yushkevich with Alan Chang
Only showing first 100 people...


Based on data export from 15th April 2024
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com
Rubik's cubes puzzles rubiks cubes worldcubeassociation twisty puzzles puzzle. pyraminx megaminx square one skeb rubik's clock