Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Xiaobo Jin (金晓波) (2008JINX01) has 99 nemeses in the world:WCA ID Name
 • 2005AKKE01: Erik Akkersdijk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (134833)
2005AKKE01 Erik Akkersdijk
View Erik Akkersdijk's WCA profile
Compare Erik Akkersdijk with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2007VALK01: Mats Valk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (135076)
2007VALK01 Mats Valk
View Mats Valk's WCA profile
Compare Mats Valk with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2008BARA01: Bence Barát
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139681)
2008BARA01 Bence Barát
View Bence Barát's WCA profile
Compare Bence Barát with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2008UENO01: Shuto Ueno (上野柊斗)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138007)
2008UENO01 Shuto Ueno (上野柊斗)
View Shuto Ueno (上野柊斗)'s WCA profile
Compare Shuto Ueno (上野柊斗) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2008WEST02: Simon Westlund
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138857)
2008WEST02 Simon Westlund
View Simon Westlund's WCA profile
Compare Simon Westlund with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2009LIUE01: Evan Liu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142134)
2009LIUE01 Evan Liu
View Evan Liu's WCA profile
Compare Evan Liu with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2009SIEW01: Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138381)
2009SIEW01 Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)
View Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘)'s WCA profile
Compare Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2009YAUR01: Robert Yau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140563)
2009YAUR01 Robert Yau
View Robert Yau's WCA profile
Compare Robert Yau with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2009ZEMD01: Feliks Zemdegs
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140974)
2009ZEMD01 Feliks Zemdegs
View Feliks Zemdegs's WCA profile
Compare Feliks Zemdegs with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010BREC01: John Brechon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (138485)
2010BREC01 John Brechon
View John Brechon's WCA profile
Compare John Brechon with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010CANT02: Antoine Cantin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141792)
2010CANT02 Antoine Cantin
View Antoine Cantin's WCA profile
Compare Antoine Cantin with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010CORM02: Louis Cormier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (137505)
2010CORM02 Louis Cormier
View Louis Cormier's WCA profile
Compare Louis Cormier with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010DESJ01: Jules Desjardin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (133186)
2010DESJ01 Jules Desjardin
View Jules Desjardin's WCA profile
Compare Jules Desjardin with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010GARC02: Carlos Méndez García-Barroso
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (140864)
2010GARC02 Carlos Méndez García-Barroso
View Carlos Méndez García-Barroso's WCA profile
Compare Carlos Méndez García-Barroso with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010OMUL02: Matic Omulec
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (137230)
2010OMUL02 Matic Omulec
View Matic Omulec's WCA profile
Compare Matic Omulec with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010SUGA01: Sei Sugama (洲鎌星)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (136209)
2010SUGA01 Sei Sugama (洲鎌星)
View Sei Sugama (洲鎌星)'s WCA profile
Compare Sei Sugama (洲鎌星) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2010UTOM01: Vincent Hartanto Utomo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141606)
2010UTOM01 Vincent Hartanto Utomo
View Vincent Hartanto Utomo's WCA profile
Compare Vincent Hartanto Utomo with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011ALVI01: Wilson Alvis (陈智胜)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (134320)
2011ALVI01 Wilson Alvis (陈智胜)
View Wilson Alvis (陈智胜)'s WCA profile
Compare Wilson Alvis (陈智胜) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011BANS02: Shivam Bansal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140811)
2011BANS02 Shivam Bansal
View Shivam Bansal's WCA profile
Compare Shivam Bansal with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011BILC01: Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (9)
 • See who I nemesize (134672)
2011BILC01 Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)
View Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)'s WCA profile
Compare Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011DWYE02: Nathan Dwyer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (138059)
2011DWYE02 Nathan Dwyer
View Nathan Dwyer's WCA profile
Compare Nathan Dwyer with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011FERA01: Joshua Feran
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (137896)
2011FERA01 Joshua Feran
View Joshua Feran's WCA profile
Compare Joshua Feran with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011KNOT01: Wojciech Knott
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139078)
2011KNOT01 Wojciech Knott
View Wojciech Knott's WCA profile
Compare Wojciech Knott with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011MAHT02: Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (139568)
2011MAHT02 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)
View Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี)'s WCA profile
Compare Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011RHEI01: Emanuel Rheinert
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (137702)
2011RHEI01 Emanuel Rheinert
View Emanuel Rheinert's WCA profile
Compare Emanuel Rheinert with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011SBAH01: Rami Sbahi
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141133)
2011SBAH01 Rami Sbahi
View Rami Sbahi's WCA profile
Compare Rami Sbahi with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2011WELC01: Walker Welch
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141323)
2011WELC01 Walker Welch
View Walker Welch's WCA profile
Compare Walker Welch with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012BUBE01: Reto Bubendorf
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141114)
2012BUBE01 Reto Bubendorf
View Reto Bubendorf's WCA profile
Compare Reto Bubendorf with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012CHON03: Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (139461)
2012CHON03 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲)
View Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲)'s WCA profile
Compare Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012ELLI01: Keaton Ellis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138168)
2012ELLI01 Keaton Ellis
View Keaton Ellis's WCA profile
Compare Keaton Ellis with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012HALE01: Callum Hales-Jepp
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140904)
2012HALE01 Callum Hales-Jepp
View Callum Hales-Jepp's WCA profile
Compare Callum Hales-Jepp with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012HAML01: Francisco Hamlin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (135648)
2012HAML01 Francisco Hamlin
View Francisco Hamlin's WCA profile
Compare Francisco Hamlin with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012MCNE01: Jayden McNeill
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142621)
2012MCNE01 Jayden McNeill
View Jayden McNeill's WCA profile
Compare Jayden McNeill with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012NICO02: Alessandro Nicolì
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (134447)
2012NICO02 Alessandro Nicolì
View Alessandro Nicolì's WCA profile
Compare Alessandro Nicolì with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012PATE01: Antonie Paterakis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140910)
2012PATE01 Antonie Paterakis
View Antonie Paterakis's WCA profile
Compare Antonie Paterakis with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012SANT12: Rafael Rodriguez Santana
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (8)
 • See who I nemesize (131761)
2012SANT12 Rafael Rodriguez Santana
View Rafael Rodriguez Santana's WCA profile
Compare Rafael Rodriguez Santana with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012SEVE01: Ainesh Sevellaraja
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140362)
2012SEVE01 Ainesh Sevellaraja
View Ainesh Sevellaraja's WCA profile
Compare Ainesh Sevellaraja with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2012WESC01: Lucas Wesche
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138270)
2012WESC01 Lucas Wesche
View Lucas Wesche's WCA profile
Compare Lucas Wesche with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013BOTZ01: Alexander Botz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (139012)
2013BOTZ01 Alexander Botz
View Alexander Botz's WCA profile
Compare Alexander Botz with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013BURL01: Łukasz Burliga
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139750)
2013BURL01 Łukasz Burliga
View Łukasz Burliga's WCA profile
Compare Łukasz Burliga with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013DIPI01: Guido Dipietro
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (133657)
2013DIPI01 Guido Dipietro
View Guido Dipietro's WCA profile
Compare Guido Dipietro with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013EGDA01: Daniel Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141617)
2013EGDA01 Daniel Vædele Egdal
View Daniel Vædele Egdal's WCA profile
Compare Daniel Vædele Egdal with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013EGDA02: Martin Vædele Egdal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (143535)
2013EGDA02 Martin Vædele Egdal
View Martin Vædele Egdal's WCA profile
Compare Martin Vædele Egdal with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013FENG02: Zijia Feng (冯子甲)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (134644)
2013FENG02 Zijia Feng (冯子甲)
View Zijia Feng (冯子甲)'s WCA profile
Compare Zijia Feng (冯子甲) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013FRON01: Martin Fronescu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141493)
2013FRON01 Martin Fronescu
View Martin Fronescu's WCA profile
Compare Martin Fronescu with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013GERH01: Kevin Gerhardt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141074)
2013GERH01 Kevin Gerhardt
View Kevin Gerhardt's WCA profile
Compare Kevin Gerhardt with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013KATO01: Eva Kato
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140220)
2013KATO01 Eva Kato
View Eva Kato's WCA profile
Compare Eva Kato with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013KRAS02: Michał Krasowski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139994)
2013KRAS02 Michał Krasowski
View Michał Krasowski's WCA profile
Compare Michał Krasowski with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013SAVA01: Harry Savage
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142457)
2013SAVA01 Harry Savage
View Harry Savage's WCA profile
Compare Harry Savage with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2013WALL03: Daniel Wallin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142908)
2013WALL03 Daniel Wallin
View Daniel Wallin's WCA profile
Compare Daniel Wallin with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014CHER05: Clément Cherblanc
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (141186)
2014CHER05 Clément Cherblanc
View Clément Cherblanc's WCA profile
Compare Clément Cherblanc with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014DETL01: Rasmus Stub Detlefsen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140431)
2014DETL01 Rasmus Stub Detlefsen
View Rasmus Stub Detlefsen's WCA profile
Compare Rasmus Stub Detlefsen with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014FRIT02: Oliver Fritz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141438)
2014FRIT02 Oliver Fritz
View Oliver Fritz's WCA profile
Compare Oliver Fritz with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014GERB01: Henri Gerber
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142307)
2014GERB01 Henri Gerber
View Henri Gerber's WCA profile
Compare Henri Gerber with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014HOLU01: Lev Golub (Лев Голуб)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141156)
2014HOLU01 Lev Golub (Лев Голуб)
View Lev Golub (Лев Голуб)'s WCA profile
Compare Lev Golub (Лев Голуб) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014JAYE01: Eli Jay
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140581)
2014JAYE01 Eli Jay
View Eli Jay's WCA profile
Compare Eli Jay with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014KARN02: Daniel Karnaukh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139829)
2014KARN02 Daniel Karnaukh
View Daniel Karnaukh's WCA profile
Compare Daniel Karnaukh with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014KIPR01: Tommy Kiprillis
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141006)
2014KIPR01 Tommy Kiprillis
View Tommy Kiprillis's WCA profile
Compare Tommy Kiprillis with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014LAFO01: Anthony Lafourcade
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138430)
2014LAFO01 Anthony Lafourcade
View Anthony Lafourcade's WCA profile
Compare Anthony Lafourcade with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014LALI01: Ishaan Lal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (139651)
2014LALI01 Ishaan Lal
View Ishaan Lal's WCA profile
Compare Ishaan Lal with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014MAUR06: Lorenzo Mauro
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (141015)
2014MAUR06 Lorenzo Mauro
View Lorenzo Mauro's WCA profile
Compare Lorenzo Mauro with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014MEND02: Alexis Rodrigo Cazu Mendoza
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139039)
2014MEND02 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza
View Alexis Rodrigo Cazu Mendoza's WCA profile
Compare Alexis Rodrigo Cazu Mendoza with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014PETE03: Tobias Peter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141009)
2014PETE03 Tobias Peter
View Tobias Peter's WCA profile
Compare Tobias Peter with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014SCHO02: Cale Schoon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138430)
2014SCHO02 Cale Schoon
View Cale Schoon's WCA profile
Compare Cale Schoon with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014SCHW02: Fabio Schwandt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (141874)
2014SCHW02 Fabio Schwandt
View Fabio Schwandt's WCA profile
Compare Fabio Schwandt with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014STIN01: Jared Stinson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139700)
2014STIN01 Jared Stinson
View Jared Stinson's WCA profile
Compare Jared Stinson with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014WENW01: Wong Chong Wen (黄崇文)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140213)
2014WENW01 Wong Chong Wen (黄崇文)
View Wong Chong Wen (黄崇文)'s WCA profile
Compare Wong Chong Wen (黄崇文) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2014ZAKR01: Karol Zakrzewski
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139629)
2014ZAKR01 Karol Zakrzewski
View Karol Zakrzewski's WCA profile
Compare Karol Zakrzewski with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015ANTO04: Manuel Prieto de Antón
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140953)
2015ANTO04 Manuel Prieto de Antón
View Manuel Prieto de Antón's WCA profile
Compare Manuel Prieto de Antón with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015CECC01: Vicenzo Guerino Cecchini
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140898)
2015CECC01 Vicenzo Guerino Cecchini
View Vicenzo Guerino Cecchini's WCA profile
Compare Vicenzo Guerino Cecchini with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015CHER07: Tommy Cherry
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142943)
2015CHER07 Tommy Cherry
View Tommy Cherry's WCA profile
Compare Tommy Cherry with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015DORN02: Paris Dorn
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (140273)
2015DORN02 Paris Dorn
View Paris Dorn's WCA profile
Compare Paris Dorn with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015FUSH01: Firstian Fushada (符逢城)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142646)
2015FUSH01 Firstian Fushada (符逢城)
View Firstian Fushada (符逢城)'s WCA profile
Compare Firstian Fushada (符逢城) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015GUNN01: Jakob Gunnarsson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142519)
2015GUNN01 Jakob Gunnarsson
View Jakob Gunnarsson's WCA profile
Compare Jakob Gunnarsson with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015HSIE02: Ho Hsieh (謝合)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (139815)
2015HSIE02 Ho Hsieh (謝合)
View Ho Hsieh (謝合)'s WCA profile
Compare Ho Hsieh (謝合) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015KUCA01: Carter Kucala
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142486)
2015KUCA01 Carter Kucala
View Carter Kucala's WCA profile
Compare Carter Kucala with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015LEON02: Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138505)
2015LEON02 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)
View Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)'s WCA profile
Compare Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015MATT05: Enzo Mattos
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (140386)
2015MATT05 Enzo Mattos
View Enzo Mattos's WCA profile
Compare Enzo Mattos with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015MIKH04: Farid Mikhailov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (137147)
2015MIKH04 Farid Mikhailov
View Farid Mikhailov's WCA profile
Compare Farid Mikhailov with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015PARK13: Danny SungIn Park
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (131819)
2015PARK13 Danny SungIn Park
View Danny SungIn Park's WCA profile
Compare Danny SungIn Park with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015QUAN03: Ng Jia Quan (黄佳铨)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142012)
2015QUAN03 Ng Jia Quan (黄佳铨)
View Ng Jia Quan (黄佳铨)'s WCA profile
Compare Ng Jia Quan (黄佳铨) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015ROSE01: Daniel Rose-Levine
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (141640)
2015ROSE01 Daniel Rose-Levine
View Daniel Rose-Levine's WCA profile
Compare Daniel Rose-Levine with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015SANC11: Nicolás Sánchez
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (136029)
2015SANC11 Nicolás Sánchez
View Nicolás Sánchez's WCA profile
Compare Nicolás Sánchez with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015SOAR01: Nikhil Soares
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140174)
2015SOAR01 Nikhil Soares
View Nikhil Soares's WCA profile
Compare Nikhil Soares with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015VUJA01: David Vujasić
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (2)
 • See who I nemesize (138956)
2015VUJA01 David Vujasić
View David Vujasić's WCA profile
Compare David Vujasić with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2015XION03: Max Xiong (熊锐明)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138497)
2015XION03 Max Xiong (熊锐明)
View Max Xiong (熊锐明)'s WCA profile
Compare Max Xiong (熊锐明) with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016AQUI02: Jose Polorhenzo Aquino
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (139447)
2016AQUI02 Jose Polorhenzo Aquino
View Jose Polorhenzo Aquino's WCA profile
Compare Jose Polorhenzo Aquino with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016CETR01: Joel Cetra
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (3)
 • See who I nemesize (138586)
2016CETR01 Joel Cetra
View Joel Cetra's WCA profile
Compare Joel Cetra with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016CHAP04: Stanley Chapel
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142789)
2016CHAP04 Stanley Chapel
View Stanley Chapel's WCA profile
Compare Stanley Chapel with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016GIUL01: Alessio Giuliano
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (4)
 • See who I nemesize (137350)
2016GIUL01 Alessio Giuliano
View Alessio Giuliano's WCA profile
Compare Alessio Giuliano with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016GOTT01: Benjamin Gottschalk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (138229)
2016GOTT01 Benjamin Gottschalk
View Benjamin Gottschalk's WCA profile
Compare Benjamin Gottschalk with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016HARA02: Knut Skaug Haraldsen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140777)
2016HARA02 Knut Skaug Haraldsen
View Knut Skaug Haraldsen's WCA profile
Compare Knut Skaug Haraldsen with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016HART02: Sean Hartman
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142396)
2016HART02 Sean Hartman
View Sean Hartman's WCA profile
Compare Sean Hartman with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016IHLE01: Malte Ihlefeld
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (138092)
2016IHLE01 Malte Ihlefeld
View Malte Ihlefeld's WCA profile
Compare Malte Ihlefeld with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016KAMA04: AJ Kamal
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140197)
2016KAMA04 AJ Kamal
View AJ Kamal's WCA profile
Compare AJ Kamal with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2016SORI04: Luigi Soriano
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (140576)
2016SORI04 Luigi Soriano
View Luigi Soriano's WCA profile
Compare Luigi Soriano with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2017LIMJ02: Jaden Lim
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See my nemeses (1)
 • See who I nemesize (139510)
2017LIMJ02 Jaden Lim
View Jaden Lim's WCA profile
Compare Jaden Lim with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2017SIAU02: Max Siauw
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (142430)
2017SIAU02 Max Siauw
View Max Siauw's WCA profile
Compare Max Siauw with Xiaobo Jin (金晓波)
 • 2018CREE01: Kerry Creech
 • View WCA profile
 • Head to head with 2008JINX01
 • See who I nemesize (139146)
2018CREE01 Kerry Creech
View Kerry Creech's WCA profile
Compare Kerry Creech with Xiaobo Jin (金晓波)


Based on data export from 17th January 2020
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com