Nemesizer
 

Sort by:

Show


Loading...
Gilles Roux (2004ROUX01) nemesizes 71805 people in the world:WCA ID Name
 • 1982BORS01: Jozsef Borsos
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (85446)
 • See who I nemesize (2710)
1982BORS01 Jozsef Borsos
View Jozsef Borsos's WCA profile
Compare Jozsef Borsos with Gilles Roux
 • 1982BRIN01: Roland Brinkmann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (86828)
 • See who I nemesize (2696)
1982BRIN01 Roland Brinkmann
View Roland Brinkmann's WCA profile
Compare Roland Brinkmann with Gilles Roux
 • 1982CHIL01: Julian Chilvers
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (74194)
 • See who I nemesize (2811)
1982CHIL01 Julian Chilvers
View Julian Chilvers's WCA profile
Compare Julian Chilvers with Gilles Roux
 • 1982FRID01: Jessica Fridrich
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (37549)
 • See who I nemesize (39148)
1982FRID01 Jessica Fridrich
View Jessica Fridrich's WCA profile
Compare Jessica Fridrich with Gilles Roux
 • 1982GALR01: Manuel Galrinho
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (100872)
 • See who I nemesize (2488)
1982GALR01 Manuel Galrinho
View Manuel Galrinho's WCA profile
Compare Manuel Galrinho with Gilles Roux
 • 1982JEAN01: Jerome Jean-Charles
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (71472)
 • See who I nemesize (2832)
1982JEAN01 Jerome Jean-Charles
View Jerome Jean-Charles's WCA profile
Compare Jerome Jean-Charles with Gilles Roux
 • 1982LABA01: Zoltán Lábas
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (69678)
 • See who I nemesize (2844)
1982LABA01 Zoltán Lábas
View Zoltán Lábas's WCA profile
Compare Zoltán Lábas with Gilles Roux
 • 1982LAET01: Luc Van Laethem
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (84727)
 • See who I nemesize (2722)
1982LAET01 Luc Van Laethem
View Luc Van Laethem's WCA profile
Compare Luc Van Laethem with Gilles Roux
 • 1982PETR01: Lars Petrus
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (852)
 • See who I nemesize (40384)
1982PETR01 Lars Petrus
View Lars Petrus's WCA profile
Compare Lars Petrus with Gilles Roux
 • 1982ROME01: Giuseppe Romeo
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (80467)
 • See who I nemesize (2758)
1982ROME01 Giuseppe Romeo
View Giuseppe Romeo's WCA profile
Compare Giuseppe Romeo with Gilles Roux
 • 1982SAND01: Jari Sandqvist
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (88237)
 • See who I nemesize (2676)
1982SAND01 Jari Sandqvist
View Jari Sandqvist's WCA profile
Compare Jari Sandqvist with Gilles Roux
 • 1982SEBE01: Piotr Serbeński
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (101576)
 • See who I nemesize (2476)
1982SEBE01 Piotr Serbeński
View Piotr Serbeński's WCA profile
Compare Piotr Serbeński with Gilles Roux
 • 1982TENE01: Svilen Tenev
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (116211)
 • See who I nemesize (2173)
1982TENE01 Svilen Tenev
View Svilen Tenev's WCA profile
Compare Svilen Tenev with Gilles Roux
 • 1982THAI01: Minh Thai
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (64358)
 • See who I nemesize (2877)
1982THAI01 Minh Thai
View Minh Thai's WCA profile
Compare Minh Thai with Gilles Roux
 • 1982TRAJ01: Josef Trajber
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (119495)
 • See who I nemesize (2082)
1982TRAJ01 Josef Trajber
View Josef Trajber's WCA profile
Compare Josef Trajber with Gilles Roux
 • 1982TRIN01: Duc Trinh
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (76187)
 • See who I nemesize (2801)
1982TRIN01 Duc Trinh
View Duc Trinh's WCA profile
Compare Duc Trinh with Gilles Roux
 • 1982UENO01: Ken'ichi Ueno (上野健一)
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (70969)
 • See who I nemesize (2836)
1982UENO01 Ken'ichi Ueno (上野健一)
View Ken'ichi Ueno (上野健一)'s WCA profile
Compare Ken'ichi Ueno (上野健一) with Gilles Roux
 • 1982VALD01: Eduardo Valdivia Chacon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (83826)
 • See who I nemesize (11074)
1982VALD01 Eduardo Valdivia Chacon
View Eduardo Valdivia Chacon's WCA profile
Compare Eduardo Valdivia Chacon with Gilles Roux
 • 2003ALGA01: Rafael Algarin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (16782)
 • See who I nemesize (15643)
2003ALGA01 Rafael Algarin
View Rafael Algarin's WCA profile
Compare Rafael Algarin with Gilles Roux
 • 2003ALLE01: David Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (26018)
 • See who I nemesize (38771)
2003ALLE01 David Allen
View David Allen's WCA profile
Compare David Allen with Gilles Roux
 • 2003ALLE02: Joe Allen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (19522)
 • See who I nemesize (39014)
2003ALLE02 Joe Allen
View Joe Allen's WCA profile
Compare Joe Allen with Gilles Roux
 • 2003ATKI01: Michael Atkinson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (18614)
 • See who I nemesize (35186)
2003ATKI01 Michael Atkinson
View Michael Atkinson's WCA profile
Compare Michael Atkinson with Gilles Roux
 • 2003BARR02: Joe Barratt
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (111520)
 • See who I nemesize (2276)
2003BARR02 Joe Barratt
View Joe Barratt's WCA profile
Compare Joe Barratt with Gilles Roux
 • 2003BLON01: Michiel van der Blonk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (19264)
 • See who I nemesize (40624)
2003BLON01 Michiel van der Blonk
View Michiel van der Blonk's WCA profile
Compare Michiel van der Blonk with Gilles Roux
 • 2003BLUS01: Iliya Bluskov
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (92078)
 • See who I nemesize (2621)
2003BLUS01 Iliya Bluskov
View Iliya Bluskov's WCA profile
Compare Iliya Bluskov with Gilles Roux
 • 2003BOND01: Jess Bonde
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (36849)
 • See who I nemesize (38710)
2003BOND01 Jess Bonde
View Jess Bonde's WCA profile
Compare Jess Bonde with Gilles Roux
 • 2003BOUT01: Jonathan Bouthilet
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (110043)
 • See who I nemesize (2312)
2003BOUT01 Jonathan Bouthilet
View Jonathan Bouthilet's WCA profile
Compare Jonathan Bouthilet with Gilles Roux
 • 2003BRAN02: Kevin Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (107949)
 • See who I nemesize (2360)
2003BRAN02 Kevin Brandon
View Kevin Brandon's WCA profile
Compare Kevin Brandon with Gilles Roux
 • 2003BRAN03: Wes Brandon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (135084)
 • See who I nemesize (1468)
2003BRAN03 Wes Brandon
View Wes Brandon's WCA profile
Compare Wes Brandon with Gilles Roux
 • 2003CAMA01: Andy Camann
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (19597)
 • See who I nemesize (41559)
2003CAMA01 Andy Camann
View Andy Camann's WCA profile
Compare Andy Camann with Gilles Roux
 • 2003CEGE01: Nick Cegelka
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (130647)
 • See who I nemesize (1696)
2003CEGE01 Nick Cegelka
View Nick Cegelka's WCA profile
Compare Nick Cegelka with Gilles Roux
 • 2003DUFO01: Corey Duford
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (35375)
 • See who I nemesize (2809)
2003DUFO01 Corey Duford
View Corey Duford's WCA profile
Compare Corey Duford with Gilles Roux
 • 2003FALM01: Michal Falmyk
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (107121)
 • See who I nemesize (17769)
2003FALM01 Michal Falmyk
View Michal Falmyk's WCA profile
Compare Michal Falmyk with Gilles Roux
 • 2003GOOD01: Jay Goodell
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (135052)
 • See who I nemesize (1472)
2003GOOD01 Jay Goodell
View Jay Goodell's WCA profile
Compare Jay Goodell with Gilles Roux
 • 2003GRAN01: Carvo Grant
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (134662)
 • See who I nemesize (3053)
2003GRAN01 Carvo Grant
View Carvo Grant's WCA profile
Compare Carvo Grant with Gilles Roux
 • 2003HARN01: Cory Harnish
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (105810)
 • See who I nemesize (2399)
2003HARN01 Cory Harnish
View Cory Harnish's WCA profile
Compare Cory Harnish with Gilles Roux
 • 2003HAZR01: Shiraz Hazrat
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (35377)
 • See who I nemesize (26722)
2003HAZR01 Shiraz Hazrat
View Shiraz Hazrat's WCA profile
Compare Shiraz Hazrat with Gilles Roux
 • 2003HILD01: Jason Hildebrand
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (100376)
 • See who I nemesize (2496)
2003HILD01 Jason Hildebrand
View Jason Hildebrand's WCA profile
Compare Jason Hildebrand with Gilles Roux
 • 2003JOHA01: Eric Johanson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (82489)
 • See who I nemesize (2746)
2003JOHA01 Eric Johanson
View Eric Johanson's WCA profile
Compare Eric Johanson with Gilles Roux
 • 2003JOZW01: Kirt Jozwiak
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (137253)
 • See who I nemesize (1309)
2003JOZW01 Kirt Jozwiak
View Kirt Jozwiak's WCA profile
Compare Kirt Jozwiak with Gilles Roux
 • 2003KNAP01: Ryan Knapton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (52730)
 • See who I nemesize (35916)
2003KNAP01 Ryan Knapton
View Ryan Knapton's WCA profile
Compare Ryan Knapton with Gilles Roux
 • 2003KNIG01: Dan Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (2858)
 • See who I nemesize (43106)
2003KNIG01 Dan Knights
View Dan Knights's WCA profile
Compare Dan Knights with Gilles Roux
 • 2003KNIG02: Elizabeth Knights
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (135769)
 • See who I nemesize (1424)
2003KNIG02 Elizabeth Knights
View Elizabeth Knights's WCA profile
Compare Elizabeth Knights with Gilles Roux
 • 2003LEBL01: Benjamin LeBlond
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (126379)
 • See who I nemesize (1865)
2003LEBL01 Benjamin LeBlond
View Benjamin LeBlond's WCA profile
Compare Benjamin LeBlond with Gilles Roux
 • 2003LICH01: Marty Licht
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (122190)
 • See who I nemesize (2006)
2003LICH01 Marty Licht
View Marty Licht's WCA profile
Compare Marty Licht with Gilles Roux
 • 2003LITT01: Heath Litton
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (34809)
 • See who I nemesize (2725)
2003LITT01 Heath Litton
View Heath Litton's WCA profile
Compare Heath Litton with Gilles Roux
 • 2003LONG01: Mark Longridge
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (70598)
 • See who I nemesize (2837)
2003LONG01 Mark Longridge
View Mark Longridge's WCA profile
Compare Mark Longridge with Gilles Roux
 • 2003MART01: Frédéric Martineau
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (127040)
 • See who I nemesize (1837)
2003MART01 Frédéric Martineau
View Frédéric Martineau's WCA profile
Compare Frédéric Martineau with Gilles Roux
 • 2003MEAN01: Gene Means
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (39642)
 • See who I nemesize (38396)
2003MEAN01 Gene Means
View Gene Means's WCA profile
Compare Gene Means with Gilles Roux
 • 2003MORG01: Brent Morgan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (3646)
 • See who I nemesize (42328)
2003MORG01 Brent Morgan
View Brent Morgan's WCA profile
Compare Brent Morgan with Gilles Roux
 • 2003PAPI01: Suzanne Papin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (122063)
 • See who I nemesize (2009)
2003PAPI01 Suzanne Papin
View Suzanne Papin's WCA profile
Compare Suzanne Papin with Gilles Roux
 • 2003PETE01: Bob Peters
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (73061)
 • See who I nemesize (2819)
2003PETE01 Bob Peters
View Bob Peters's WCA profile
Compare Bob Peters with Gilles Roux
 • 2003POUR01: Yasmara Pourrier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (142893)
 • See who I nemesize (319)
2003POUR01 Yasmara Pourrier
View Yasmara Pourrier's WCA profile
Compare Yasmara Pourrier with Gilles Roux
 • 2003RAST01: Iman Rastegari
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (106990)
 • See who I nemesize (2378)
2003RAST01 Iman Rastegari
View Iman Rastegari's WCA profile
Compare Iman Rastegari with Gilles Roux
 • 2003SAUE01: Keith Sauer
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (25888)
 • See who I nemesize (35656)
2003SAUE01 Keith Sauer
View Keith Sauer's WCA profile
Compare Keith Sauer with Gilles Roux
 • 2003SAVO01: Andy Savoy
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (121702)
 • See who I nemesize (2016)
2003SAVO01 Andy Savoy
View Andy Savoy's WCA profile
Compare Andy Savoy with Gilles Roux
 • 2003SLAT01: Adam Slate
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (89535)
 • See who I nemesize (2662)
2003SLAT01 Adam Slate
View Adam Slate's WCA profile
Compare Adam Slate with Gilles Roux
 • 2003STAU01: Guido Staub
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (138109)
 • See who I nemesize (1237)
2003STAU01 Guido Staub
View Guido Staub's WCA profile
Compare Guido Staub with Gilles Roux
 • 2003SWAN01: Kevin Swan
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (131320)
 • See who I nemesize (1665)
2003SWAN01 Kevin Swan
View Kevin Swan's WCA profile
Compare Kevin Swan with Gilles Roux
 • 2003TEMP01: Thomas Templier
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (28967)
 • See who I nemesize (40527)
2003TEMP01 Thomas Templier
View Thomas Templier's WCA profile
Compare Thomas Templier with Gilles Roux
 • 2003THOM01: Sandy Thompson
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (137037)
 • See who I nemesize (1330)
2003THOM01 Sandy Thompson
View Sandy Thompson's WCA profile
Compare Sandy Thompson with Gilles Roux
 • 2003TING01: Matthew Tingle
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (139894)
 • See who I nemesize (1014)
2003TING01 Matthew Tingle
View Matthew Tingle's WCA profile
Compare Matthew Tingle with Gilles Roux
 • 2003WEBL01: Cameron Webley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (82281)
 • See who I nemesize (2747)
2003WEBL01 Cameron Webley
View Cameron Webley's WCA profile
Compare Cameron Webley with Gilles Roux
 • 2003WESS01: Rune Wesström
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (90242)
 • See who I nemesize (24450)
2003WESS01 Rune Wesström
View Rune Wesström's WCA profile
Compare Rune Wesström with Gilles Roux
 • 2003WINT01: Lucas Winter
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (131328)
 • See who I nemesize (1664)
2003WINT01 Lucas Winter
View Lucas Winter's WCA profile
Compare Lucas Winter with Gilles Roux
 • 2003ZBOR01: Wiktoria Zborowska
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (41993)
 • See who I nemesize (1845)
2003ZBOR01 Wiktoria Zborowska
View Wiktoria Zborowska's WCA profile
Compare Wiktoria Zborowska with Gilles Roux
 • 2004ANAN01: Nikhil Anand
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (132962)
 • See who I nemesize (4312)
2004ANAN01 Nikhil Anand
View Nikhil Anand's WCA profile
Compare Nikhil Anand with Gilles Roux
 • 2004ANTO01: José Antonio Domínguez Miguel
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (43405)
 • See who I nemesize (46445)
2004ANTO01 José Antonio Domínguez Miguel
View José Antonio Domínguez Miguel's WCA profile
Compare José Antonio Domínguez Miguel with Gilles Roux
 • 2004ASHO01: Ravikumar Ashok
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (124303)
 • See who I nemesize (9211)
2004ASHO01 Ravikumar Ashok
View Ravikumar Ashok's WCA profile
Compare Ravikumar Ashok with Gilles Roux
 • 2004BARG01: Rommy Barghout
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (13428)
 • See who I nemesize (36811)
2004BARG01 Rommy Barghout
View Rommy Barghout's WCA profile
Compare Rommy Barghout with Gilles Roux
 • 2004BAYE01: Stefan Bayens
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (76113)
 • See who I nemesize (28776)
2004BAYE01 Stefan Bayens
View Stefan Bayens's WCA profile
Compare Stefan Bayens with Gilles Roux
 • 2004BEEK01: Peter van der Beek
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (140701)
 • See who I nemesize (886)
2004BEEK01 Peter van der Beek
View Peter van der Beek's WCA profile
Compare Peter van der Beek with Gilles Roux
 • 2004BELL01: Patrick Bellenbaum
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (56579)
 • See who I nemesize (33990)
2004BELL01 Patrick Bellenbaum
View Patrick Bellenbaum's WCA profile
Compare Patrick Bellenbaum with Gilles Roux
 • 2004BEST01: Jorge Best
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (20391)
 • See who I nemesize (19020)
2004BEST01 Jorge Best
View Jorge Best's WCA profile
Compare Jorge Best with Gilles Roux
 • 2004BISC01: Thomas Bischof
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (13478)
 • See who I nemesize (39168)
2004BISC01 Thomas Bischof
View Thomas Bischof's WCA profile
Compare Thomas Bischof with Gilles Roux
 • 2004CARA01: Jibril Caratini-Sotto
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (26735)
 • See who I nemesize (33223)
2004CARA01 Jibril Caratini-Sotto
View Jibril Caratini-Sotto's WCA profile
Compare Jibril Caratini-Sotto with Gilles Roux
 • 2004CARR01: Richard Carr
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (5876)
 • See who I nemesize (256)
2004CARR01 Richard Carr
View Richard Carr's WCA profile
Compare Richard Carr with Gilles Roux
 • 2004CHAN03: Kevin Chang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (41872)
 • See who I nemesize (6860)
2004CHAN03 Kevin Chang
View Kevin Chang's WCA profile
Compare Kevin Chang with Gilles Roux
 • 2004CHEN01: Bryan Cheng
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (23871)
 • See who I nemesize (2409)
2004CHEN01 Bryan Cheng
View Bryan Cheng's WCA profile
Compare Bryan Cheng with Gilles Roux
 • 2004CHEN02: Melinda Chen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (132192)
 • See who I nemesize (4800)
2004CHEN02 Melinda Chen
View Melinda Chen's WCA profile
Compare Melinda Chen with Gilles Roux
 • 2004CHIA01: Michael Chiang
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (139381)
 • See who I nemesize (1081)
2004CHIA01 Michael Chiang
View Michael Chiang's WCA profile
Compare Michael Chiang with Gilles Roux
 • 2004CHOU01: Witton Chou
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (113583)
 • See who I nemesize (14737)
2004CHOU01 Witton Chou
View Witton Chou's WCA profile
Compare Witton Chou with Gilles Roux
 • 2004CHUC01: Curtis Chu
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (65152)
 • See who I nemesize (32788)
2004CHUC01 Curtis Chu
View Curtis Chu's WCA profile
Compare Curtis Chu with Gilles Roux
 • 2004COLI01: Guillaume Colin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (74952)
 • See who I nemesize (29954)
2004COLI01 Guillaume Colin
View Guillaume Colin's WCA profile
Compare Guillaume Colin with Gilles Roux
 • 2004DATU01: Alex Datuin
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (35625)
 • See who I nemesize (33389)
2004DATU01 Alex Datuin
View Alex Datuin's WCA profile
Compare Alex Datuin with Gilles Roux
 • 2004DIXO01: Jeremy Dixon
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (29018)
 • See who I nemesize (29172)
2004DIXO01 Jeremy Dixon
View Jeremy Dixon's WCA profile
Compare Jeremy Dixon with Gilles Roux
 • 2004DOVA01: Clarisa Doval Ortiz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (141583)
 • See who I nemesize (740)
2004DOVA01 Clarisa Doval Ortiz
View Clarisa Doval Ortiz's WCA profile
Compare Clarisa Doval Ortiz with Gilles Roux
 • 2004DUQU01: Guillaume Duquenne
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (62283)
 • See who I nemesize (33214)
2004DUQU01 Guillaume Duquenne
View Guillaume Duquenne's WCA profile
Compare Guillaume Duquenne with Gilles Roux
 • 2004EKLU01: Ann-Charlotte Eklund
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (103206)
 • See who I nemesize (18894)
2004EKLU01 Ann-Charlotte Eklund
View Ann-Charlotte Eklund's WCA profile
Compare Ann-Charlotte Eklund with Gilles Roux
 • 2004FELI01: Sébastien Felix
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (2156)
 • See who I nemesize (65029)
2004FELI01 Sébastien Felix
View Sébastien Felix's WCA profile
Compare Sébastien Felix with Gilles Roux
 • 2004FISH01: Matthew Fisher
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (129850)
 • See who I nemesize (1736)
2004FISH01 Matthew Fisher
View Matthew Fisher's WCA profile
Compare Matthew Fisher with Gilles Roux
 • 2004FRED01: Gustav Fredell
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (20759)
 • See who I nemesize (40106)
2004FRED01 Gustav Fredell
View Gustav Fredell's WCA profile
Compare Gustav Fredell with Gilles Roux
 • 2004FREM01: Loic Frémont
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (90834)
 • See who I nemesize (2644)
2004FREM01 Loic Frémont
View Loic Frémont's WCA profile
Compare Loic Frémont with Gilles Roux
 • 2004FULT01: Eric Fultz
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (142277)
 • See who I nemesize (567)
2004FULT01 Eric Fultz
View Eric Fultz's WCA profile
Compare Eric Fultz with Gilles Roux
 • 2004GAIT01: Parker Gaitley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (14141)
 • See who I nemesize (44748)
2004GAIT01 Parker Gaitley
View Parker Gaitley's WCA profile
Compare Parker Gaitley with Gilles Roux
 • 2004GAIT02: Shane Gaitley
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (32761)
 • See who I nemesize (32327)
2004GAIT02 Shane Gaitley
View Shane Gaitley's WCA profile
Compare Shane Gaitley with Gilles Roux
 • 2004GARC01: Raul Garcia
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (52895)
 • See who I nemesize (35895)
2004GARC01 Raul Garcia
View Raul Garcia's WCA profile
Compare Raul Garcia with Gilles Roux
 • 2004GARD01: Marcel van Garderen
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (115576)
 • See who I nemesize (2188)
2004GARD01 Marcel van Garderen
View Marcel van Garderen's WCA profile
Compare Marcel van Garderen with Gilles Roux
 • 2004GATE01: Aren Gates
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (30221)
 • See who I nemesize (1217)
2004GATE01 Aren Gates
View Aren Gates's WCA profile
Compare Aren Gates with Gilles Roux
 • 2004GATE02: Evan Gates
 • View WCA profile
 • Head to head with 2004ROUX01
 • See my nemeses (17463)
 • See who I nemesize (57491)
2004GATE02 Evan Gates
View Evan Gates's WCA profile
Compare Evan Gates with Gilles Roux
Only showing first 100 people...


Based on data export from 28th February 2021
Please report bugs or feature requests to bugs@nemesizer.com